Löytöretki vt

Löytöretki Vanhaan Testamenttiin

Neljäs Mooseksen kirja

Olavi Peltola

Numeri = luvut, Bemidbar= erämaassa

TEEMA
Vaellus Jumalan armon varassa.

AVAINJAE
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra
kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
Herra katsokoon sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan
4 Moos 6:24.

JOHDANTO

Johdanto

Löytöretkelle!

JOHDANTO
Jokaisen kristityn tulee lukemalla itse juurtua Jumalan kirjoitettuun sanaan ja suostua lukemisen vaatimaan vaivannäköön. Vanha testamentti avautuu kyllä jokaiselle, joka haluaa viipyä sen äärellä. On suurenmoista ystävystyä Kirjojen Kirjan kanssa, löytää sieltä valoa ja voimaa elämämme kaikkiin tilanteisiin ja ennenkaikkea oppia tuntemaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä.

Opiskelun opas

 

MITEN VANHAA TESTAMENTTIA OPISKELLAAN TÄMÄN OPPAAN AVULLA?

Olavi Peltola

 

Vanhan testamentin kirjat on jaoteltu viiteen pääryhmään:
1. Viisi Mooseksen kirjaa,
2. Historialliset kirjat Joosuasta Esteriin,
3. Runolliset kirjat Jobista Laulujen Lauluun,
4. Suuret profeetat ja
5. Pienet profeetat.

Kuhunkin pääosaan liittyy johdanto ja opiskelun tavoitteen määrittely.

Sivut