Löytöretki vt

Löytöretki Vanhaan Testamenttiin

Malakia

MALAKIA

TEEMA

Tien valmistaja.

AVAINJAE
Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian
Mal 4:5.

JOHDANTO

Sakarja

Olavi Peltola

TEEMA
Sinun kuninkaasi tulee.

AVAINJAE
Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso,
kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa Sak 9:9.

Haggai

Olavi Peltola

TEEMA
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa.

AVAINJAE
Te odotatte paljon mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi? kysyy Herra Sebaot. Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan Hagg 1:9.

Sefanja

Olavi Peltola

TEEMA
Herran suuri päivä.

AVAINJAE
Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän
auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut
uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta Sef 3:17.

Nahum

Olavi Peltola

TEEMA
Maailmanvallat ovat pyhän Jumalan kädessä.

AVAINJAE
Herra on kärsivällinen, mutta hänen voimansa on suuri, ei hän jätä rankaisematta Nah 1:3.

Miika

Olavi Peltola

TEEMA
Kuka on niinkuin Herra, joka tuomitsee ja armahtaa?

AVAINJAE
Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana Miika 5:1.

Sivut