Opiskelun opas

 

MITEN VANHAA TESTAMENTTIA OPISKELLAAN TÄMÄN OPPAAN AVULLA?

Olavi Peltola

 

Vanhan testamentin kirjat on jaoteltu viiteen pääryhmään:
1. Viisi Mooseksen kirjaa,
2. Historialliset kirjat Joosuasta Esteriin,
3. Runolliset kirjat Jobista Laulujen Lauluun,
4. Suuret profeetat ja
5. Pienet profeetat.

Kuhunkin pääosaan liittyy johdanto ja opiskelun tavoitteen määrittely.

Yksittäisen kirjan opiskelu alkaa sen teemasta. Sillä on pyritty ilmaisemaan kirjan keskeistä tapahtumaa tai opetusta. Sitä tukemassa on avainjae, jonka toivomme jäävän erityisesti mieleen kirjan sanoman luonnehtijana.

Johdannossa on yleensä koetettu sijoittaa kirjan tapahtumat ja sanoma määrättyyn aikaan ja historialliseen tilanteeseen. Usein siinä on myös lyhyesti mainittu kirjan jaottelu.

Opiskelun kannalta lukuohjelma on erittäin tärkeä. Lukija on ehkä käynyt järjestelmällisesti koko Vanhan testamentin läpi. Nyt lukuohjelma auttaa kertaamaan keskeisiä osia ennen luetusta. Sitä ei tietenkään tarvitse seurata. Todennäköisesti kuitenkin aikaa myöten jokainen Raamatun lukija huomaa palaavansa määrättyihin kohtiin uudelleen ja uudelleen. Jumala puhuu toistuvasti samojen Raamatun osien kautta.

Lukuohjelmaan on valittu jokaisesta kirjasta vain osia. Raamattu on useimmille aivan liian iso kirja. Emme jaksa arkielämämme keskellä lukea toistuvasti ja tasapuolisesti kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Pakostakin luomme vähitellen oman valikoiman, oman lukuohjelman. Hyvä niinkin!

Raamatun antama opetus ei ole joka kohdallaan yhtä lähelle tulevaa. Se ei ole meidän tilannettamme ajattelen kirja, jossa jokainen sivu sisältää yhtä tärkeän sanoman. Siellä on muutamia tärkeitä kohtia. Ei ole väärin kerrata ja painaa mieleen näitä omasta mielestään merkittäviä ja rakkaita kohtia. Näin siitäkin huolimatta, että vaarana on ajautua haalimaan vain "korvasyyhyynsä" Raamatun jakeita ja etsimään sitä, mitä kulloinkin mieli tekee (2 Tim 4:3). Raamattu voi tulla meille tutuksi vain lukemalla ja on parempi lukea toistuvasti osaa siitä kuin jättää vaikeuksien takia kaikki lukematta. Kunpa muistiimme ja sydämeemme painuisi edes valikoitu osa Raamatun rikkaasta maailmasta!

Sanoma-osa on vain viitteellinen. Kunkin kirjan rikkaasta sanomasta on pyritty valitsemaan sellaisia asioita, jotka vievät meidät Raamatun ytimeen - Jumalan tuntemiseen hänen Poikansa kautta ja vahvistavat meidän uskoamme häneen. Tavoitteena on ollut löytää jotain siitä, mitä kaikissa Vanhan testamentin kirjoituksissa Jeesuksesta on sanottu (Luuk 24:27). Nämä lupaukset Jeesuksesta avautuvat vain uskolle.

Kunkin viiden pääosan lopussa on joukko kysymyksiä otsikolla testaa tietosi. Niiden tarkoitus auttaa huomaamaan mitä luetusta on jäänyt mieleen. Kysymyksiin on suositeltavaa vastata vasta kertauksen jälkeen. Oikeat vastaukset löytyvät tekstistä.

Viimeisenä on työtehtäviä, jotka vaativat itsenäistä työskentelyä. Tarkoituksena on, että opiskelija kirjoittaa työtehtävänsä.