4. Jeesuksen Kristuksen persoona

4. JEESUKSEN KRISTUKSEN PERSOONA
Olavi Peltola

1. Jumalan pelastustahto

Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala loi ihmisen läheiseen rakkauden ja luottamuksen yhteyteen kanssaan. "Minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan" (Ps 73:28). Ihminen nousi kuitenkin kapinaan Jumalaa vastaan ja niin ihminen joutui perkeleen, synnin, kuoleman ja kadotuksen vallan alaiseksi. Nyt ihmisen on mahdotonta perisyntisen luontonsa tähden elää Jumalan lapsena ja iloita läheisestä yhteydestä Jumalaan.

Jumala haluaa kuitenkin pelastaa langenneen ihmisen ja ottaa hänet yhteyteensä. Siksi syntiinlankeemuksen jälkeen Herra, Jahve huusi: "Missä sinä olet?" (1 Moos 3:9). Se oli Jumalan pelastavan rakkauden huuto eksyneelle. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat (1 Tim 2:4; 2 Piet 3:9).

Pelastuksen edellytyksenä on kuitenkin se, että "vaimon siemen" on polkeva rikki ihmisen syntiin viekoitelleen "käärmeen pään" (1 Moos 3:15, KR38). Perkeleen valta ihmiseen on murrettava. Meille käsittämättömästä syystä se on mahdollista vain syyttömän uhrikuolemassa: "Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat" (1 Kor 1:21). Se "hulluus" on ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jumalan ainoa Poika, Jeesus Kristus (1 Kor 1:23). Jumalan kaikki pelastavat teot tapahtuvat yksin Kristuksessa (Kol 1:19-23).

Toteuttaakseen tämän pelastustahtonsa ihmisten maailmassa Jumala kutsui Abrahamin, teki liiton hänen kanssaan ja antoi lupauksen kansasta, maasta ja ihmeellisestä siunauksesta "hänen siemenessään" (1 Moos 12:1-3; 22:18, KR 38; Gal 3:16). Näin Jumala alkoi toteuttaa pyhää rakkaustahtoaan. Abrahamin jälkeläisistä muodostuikin kansa, he saivat maan ja ajan täyttyessä (Gal 4:4) Jumala lähetti tuon kansan jäsenenä ainokaisen Poikansa pelastuksen tuojaksi (1 Tim 1:15; Gal 1:4). Poika oli se vaimon ja Abrahamin siemen, joka oli luvattu ja josta Vanha testamentti monella muullakin tavalla ennakolta puhui. VT onkin historiaa, joka opettaa tulevaa Kristusta ja UT historiaa, joka opettaa jo tullutta Kristusta. "Kirjoitukset kävivät toteen" on Matteuksen usein eri muodoissa toistama sanonta alkaen Matt 1:22, 2:5. Hän on se viaton "Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" (Joh 1:29).

2. Pelastuminen ihmiseksi tulleen Jumalan Pojan kautta

Kristinuskon ydinkysymys on: "Kuka on se Ihmisen Poika" (Joh 12:34; 8:24-25,53; Matt 16:15)? Kuka oli se mies, joka käveli keskellämme, jonka äänen kuulimme ja jonka käteen saatoimme tarttua ja jonka nimi oli Jeesus (1 Joh 1:1)? Tähän liittyy mitä läheisimmin toinen keskeinen kysymys: Mitä Jeesus Kristus teki? Jälkimmäiseen kysymykseen koetamme antaa vastauksen seuraavassa luvussa.

Raamatun antama vastaus Jeesuksen Kristuksen persoonasta ylittää käsityskykymme monin tavoin:

HÄN ON KOLMIYKSEISEN JUMALAN AINOKAINEN POIKA, JOKA ON OLLUT OLEMASSA ENNEN IKUISIA AIKOJA:
Anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä (Joh 17:5, KR92).

On annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja (1 Tim 1:9)

Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut (Joh 1:18, KR38).

Ainokaisella Pojalla on Isältä (Joh 1:14, KR38).

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.(1 Joh 4:9).

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa (Joh 3:16, KR38)

Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän (Joh 6:46).

HÄNEN KAUTTAAN KAIKKI ON LUOTU JA PYSYY VOIMASSA:
Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa (Kol 1:16-17).

Sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu (Ilm 4:11, KR92)

HÄN TYHJENSI ITSENSÄ JA TULI IHMISEKSI:
Tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen (Fil 2:7, KR38)

Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne (2 Kor 8:9, KR92)

HÄN ON JUMALA:
Sana oli Jumala (Joh 1:1)

Tuomas: "Minun Herrani ja minun Jumalani" (Joh 20:28)

Mutta Pojastaan hän sanoo: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan" (Hepr 1:8)

Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen! (Room 9:5, KR38).

Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä (1 Joh 5:20, KR92).

Minä ja Isä olemme yhtä (Joh 10:30)

Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän (Joh 14:9)

HÄN RISTINKUOLEMALLAAN SIJAISKÄRSIJÄNÄ SOVITTI IHMISTEN SYYLLISYYDEN JA RANGAISTUKSEN:
Lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi (1 Joh 4:10, KR92)

Jumala… Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon (1 Kor 5:18, KR92)

Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa (1 Kor 5:19, KR38)

Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut (Jes 53:5, KR38)

Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi (Room 3:25, KR92)

HÄN OSTI IHMISET VAPAAKSI SYNNIN, KUOLEMAN JA SAATANAN VALLASTA:
Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista (Ilm 5:9)

Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta (1 Kor 6:20, 7:23, KR92)

Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään

katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä (1 Piet 1:18-19,KR92).

Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden

voittajan (Kol 2:15)

Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtiaalta, Saatanalta (Hepr 2:14, KR92)

JUMALA HERÄTTI HÄNET KUOLLEISTA
Jumala herätti hänet kuolleista; me olemme sen todistajia (Apt 3:15, KR38) Jumala herätti hänet kuolleista (Apt 13:30, KR38)

Jonka Jumala kuolleista herätti (Apt 4:10)

Hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista (Apt 17:31, KR38)

Hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa (Ef 1:20, KR38)

8. HÄNEN YLÖSNOUSEMUKSENSA SINETÖI RISTILLÄ TAPAHTUNEEN SOVITUKSEN JA LUNASTUKSEN KAIKKIA IHMISIÄ KOSKEVAKSI JA IANKAIKKISESTI PÄTEVÄKSI

Herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden (Room 4:25, KR92)

On kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä (2 Kor 5:15, KR92)

9. HÄNET KOROTETTIIN JUMALAN LUOKSE JA HÄNELLÄ ON ISÄN OIKEALLA PUOLELLA KAIKKI VALTA.

Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen(Apt 2:33, KR92)

Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman (Fil 2:9)

Herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi 

kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa  (Ef 1:21-22, KR92)

10. NYT HÄN ON SEURAKUNTANSA PÄÄ
Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää (Ef 1:22-23; Kol 1:18)

Kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja

pitää sitä koossa (Ef 4:15-16)

11. HÄN VAIKUTTAA PYHÄSSÄ HENGESSÄ SANAN JA SAKRAMENTTIEN KAUTTA.
Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä (Joh 6:63)

Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa (Room 8:9)

Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne

kaiken, mitä olen teille puhunut (Joh 14:26).

12. HÄN TULEE JA HÄNEN TUOMIONSA ALLE ALISTUVAT KAIKKI JOKO IANKAIKKISEKSI ELÄMÄKSI TAI KADOTUKSEKSI.

Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen (2 Kor 5:10)

Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti (Matt 25:34). Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen (25:41).

13. KOLMIYKSEINEN JUMALA LUO UUDET TAIVAAT JA UUDEN MAAN
Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää (Ilm 21:1)

Sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa (Ilm 21:22)

Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa (Ilm 21:23)

Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva ja kaikki palvelevat Jumalaa  (Ilm 22:3, KR38, KR92)

Elämän veden virta… kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan  valtaistuimesta (Ilm 22:1).

Voimme oikeutetusti väittää, että Jeesus Kristus on kristillisen uskon pääsisältö ja hänen persoonansa hallitsee kaikkea, läpäisee kaiken ja hän on kaikessa läsnä.

Jeesuksen persoona on meille täysin ylivoimainen ilmaistavaksi inhimillisin sanoin ja käsittein. Jeesus on ja jää meille salaisuudeksi, mysteeriksi. Hän on aina jotain paljon enemmän ja suurempaa kuin mitä pystymme ymmärtämään. Ainoa oikea asenteemme hänen edessään onkin vaikeneminen ja palvominen! Meidän ei tule selitellä kuka Jeesus on, vaan antaa hänen vallata sydämemme ja koko olemuksemme.

Emme halua tuntea Jeesusta "lihan mukaan", "pelkästään inhimilliseltä kannalta" (2 Kor 5:16). Kuitenkin UT:n neljä evankeliumia kertoo Jeesuksesta nimenomaan ihmisenä ihmisten joukossa. Olemme täysin riippuvaisia evankelistojen todistuksesta emmekä siksi halua tuntea muuta Jeesusta, kuin UT:n kuvaaman Jeesuksen.

3. Jeesus on ollut olemassa jo ennen ihmiseksi syntymistään

Jeesus Kristus on ikuisuudesta asti ollut yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa (Jeesuksen pre-eksistenssi). "Totisesti minä sanon teille. Ennenkuin Abraham syntyi olen minä ollut" (Joh 8:58). Tämä Jeesuksen vastaus tuntui juutalaisista niin pilkkaavalta, että he alkoivat poimia kiviä. Jeesus Kristus ei ole luotu, vaan ikuinen.

Jeesus on ollut ennen aikaa ja on ajan Herra. "Hän on esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa" (Kol 1:15). Hänessä Jumala tulee ikuisuudesta aikaan, tuonpuoleisuudesta tämänpuoleisuuteen (Joh 17:5; 15:5; 8:58; 1 Kor 10:4; San 8:22-31). "Hän pysyi ennen kaikkea aikaa olevana ja hän alkoi olla ajassa" (Leo Suuri, v. 449).

Jeesus Kristus on samalla kertaa sekä ajallinen että iankaikkinen. Kristus ei siis kuulu vain tähän aikaan vaan on myös osallinen Jumalan iankaikkisuudesta ja on ajan Herra. Siksi hän on "maan päällisessä toiminnassaan ja ihmisenä yhtä lähellä kaikkia aikoja ja hänen työllään on iankaikkinen pätevyys, vaikka se onkin sidottu tietyn ajan tapahtumiin" (Bengt Hägglund). Jokainen kristillinen sukupolvi on voinut elää todeksi UT;n pohjalta Jeesuksen Kristuksen lyhyen ajallisen elämän tapahtumat ja saada niiden vaikutuksen omakseen.

Jeesus Kristus on se, joka hän on, vaikka kukaan ei uskoisikaan häneen ja uskoessaan häneen pelastuisi. Hän on se, joka hän on, ilman Kristus-tapahtumaa ihmisessä. Jeesus Kristus on riippumaton meidän pelastumisestamme ja siitä otettaanko hänet vastaan ihmiskunnassa (Joh 1:. Mutta me emme opi tuntemaan häntä muuten kuin pelastajanamme. Ilman Jeesusta Kristusta ei olisi koko kristinuskoa.

4. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi

Jumalan vastaus ihmisen syvimpään hätään keskittyy yhteen ainoaan henkilöön ja hänen kertakaikkiseen ilmestymiseensä maailman historiaan. Kolmiykseisen Jumalan Poika tuli ihmiseksi (Joh 1:14; Hepr 2:18). Aloite oli Jumalan ja tapahtuma ihmeitten ihme. "Käsittämätön tahtoo tulla käsitetyksi... Kaikkeuden Herra on kätkeytynyt mittaamattoman majesteettiutensa ja ottanut palvelijan hahmon. Jumala, joka ei voi kärsiä, ei ole hävennyt olla kärsivä ihminen. Kuolematon tahtoo olla kuoleman lakien alainen" (Leo Suuri).

UT alkaa Jumalan ihmiseksi tulemisesta (Matt 1). Se tapahtui määrättynä aikana (Luuk 2:1-2), määrätyssä paikassa (Matt 2:1,5; Miik 5:1)), tietystä naisesta syntyen (Luuk 1:26-27; 2:6-7; Jes 7:14), poikana, joka sai nimekseen Jeesus (Matt 1:25).

"On vain yksi lääkäri, ruumiillinen ja samalla hengellinen, syntynyt ja ei syntynyt, lihaan tullut Jumala, kuolemassa tosi elämä, Mariasta ja Jumalasta, kärsimyksen alainen ja sitten ilman kärsimystä, Jeesus Kristus, meidän herramme" (Ignatius, n. v.110 jKr.). Tämä kaikki Jeesuksessa on käsinkosketeltavaa ja niin todellista. "Jeesus Kristus oli Daavidin sukua, Mariasta syntynyt, hän todella söi ja joi, todella sai ravinnon osakseen Pontius Pilatuksen aikana, todella ristiinnaulittiin ja kuoli..., joka todella herätettiin kuolleista" (Irenaeus, k. n. 200 jKr).

Jumalan ainosyntyinen Poika otti inhimillisen luonnon neitsyt Marian kohdussa. Kristillinen kirkko on jopa sanonut, että Maria on Jumalan synnyttäjä. Silloin jumalallinen luonto omaksui itselleen inhimillisen luonnon. Jumala on olemuksellisesti läsnä Jeesuksessa. Jumalan Poika tuli ihmisen kaltaiseksi (Fil 2.7), lihasta ja verestä osalliseksi (Hepr 2:14), tuli syntisen lihan kaltaisuudessa (Room 8:3) ja kuitenkin ilman syntiä (Hepr 4:15).

Jeesuksen sikiäminen Pyhästä Hengestä ja syntyminen neitseestä on kristilliselle uskolle täysin luovuttamaton todellinen tapahtuma tässä maailmassa. Se on maailman historian tapahtuminen joukossa myös jotain täysin ainutlaatuista ja ainutkertaista. Se ei ole toistunut eikä tule toistumaan. Se on ainutlaatuisen ihmeellistä ja ihmeellisen ainutlaatuista. Kristillinen kirkko ei voi tästä totuudestaan antaa periksi nykyaikaiselle luonnontieteelliselle ajattelulle. Siinä Jumala vapaalla kaikesta riippumattomalla teolla on tehnyt mahdottoman mahdolliseksi. Olemme "ilmoitetun salaisuuden" edessä (Room 16:26). Asia on mitä luonnollisin: poika sikiää äitinsä kohdussa ja ajallaan syntyy todellisena ihmisenä. Ja kuitenkin hän on Jumalan Poika - todellinen Jumala.

Tämä ihme osoittaa Jeesuksen ainutlaatuisuuden kaikkien ihmisten joukossa. Hän ei ole vain langenneen ihmissuvun jäsen, ihminen ihmisten joukossa. Hänen alkuperänsä on hamasta muinaisuudesta. Hän on turmeltuneen ihmiskunnan ulkopuolelta ja vapaa perisynnin vaikutuksesta.

Jumalan tulemisen ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa vakuuttaa meille myös ihmisen ja luonnon äärettömästä arvosta Luojalleen. Vielä lankeemuksenkin jälkeen Jumala ottaa yhteyttä luomaansa maailmaan ja tulee Pojassaan yhdeksi ihmisten kanssa ja lunastaa ihmiset takaisin itselleen. "Hänen ainoa tarkoituksensa oli petetyn ihmisen lunastaminen. Hän halusi voimallaan voittaa kuoleman ja kukistaa paholaisen, jolla oli kuolema vallassaan. Sillä me emme olisi voineet voittaa synnin ja kuoleman alkuperää, ellei hän, jota synti ei tahrannut eikä kuolema voinut pitää hallussaan, olisi omaksunut luontoamme ja tehnyt omakseen" (Leo Suuri). Kerran "itse luomakuntakin on tulevan vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen" (Room 8:20-23).

5. Jeesus on Jumala ja ihminen

Jeesus Kristus ei ole vain jumalallisella voimalla varustettu ihminen, joku profeetoista. Meille täysin käsittämättömänä ihmeenä hänessä on yhdessä persoonassa Jumala ja ihminen, iankaikkinen ja ajallinen, jumalallinen ja inhimillinen luonto. Jeesus on samaa olemusta kuin Isä ja Jumalan Poikana hän omaksui inhimillisen luonnon. Hänessä Jumala ja ihminen yhtyvät niin, että "nämä läpitunkevat toisensa, täydentävät toisiansa, asuvat toisissaan ja omistautuvat toisilleen" (Osmo Tiililä). Hän on syntynyt ja kuitenkin syntymätön, kuuluu tähän aikaan ja kuitenkin on osallinen Jumalan iankaikkisuudesta. Kristus ei ole ihmiseksi muuttunut Jumala eikä Jumalaksi muuttunut ihminen. Vain hänessä Jumala on ihminen ja ihminen on Jumala. Kaikissa Jeesuksen elämänvaiheissa alkaen syntymästä aina kärsimiseen ja kuolemaan asti kohtaamme todellisen ihmisen ja todellisen Jumalan. Siksi hän voi sekä ymmärtää että auttaa meitä.

Jeesus Kristus on todellinen Jumala ja todellinen ihminen. Hän on Daavidin poika ja Daavidin Herra (Matt 22:45), hän on ensimmäinen ja viimeinen (Ilm 1:17-18), Marian poika ja Korkeimman Poika (Luuk 1:31-32). Kaikessa mitä Jeesus tekee Jumalana, hän on myös saamalla ihminen. Kaikessa mitä hän tekee ihmisenä, hän on samalla Jumala. Tämä ihminen on totisesti Jumala (Joh 20:28; Tiit 2:13; 1 Joh 5:20; Room 9:5; 1 Tim 3:16). Tässä on suuri kolmiykseisen Jumalan salaisuus, jota ihmisenä emme koskaan tule tyhjentävästi ymmärtämään. Mikä kiitoksen ja palvonnan aihe se onkaan uskovalle sydämelle läpi koko ajallisen elämän!

Kristus on itsessään "yhdistänyt ihmisen Jumalaan. Jos näet ihmisen vihollista ei olisi voittanut ihminen, vihollinen ei olisi tullut voitetuksi vanhurskaalla tavalla. Jos taas puolestaan pelastusta ei olisi lahjoittanut Jumala, me emme voisi olla siitä koskaan varmoja. Ja jos ihminen ei olisi lujasti yhdistynyt Jumalaan, ei ihminen olisi voinut tulla osalliseksi katoamattomuudesta. Kadoksiin joutunut ihminen oli lihaan ja verta - siispä myös hän (Herra) oli lihaa ja verta, kun hän etsi kadoksiin joutunutta ja yhdisti itseensä juuri Isän alkuperäisen luomuksen, ei mitään muuta" (Irenaeus).

Jeesus on täydellisesti inhimillinen ja täydellisesti jumalallinen ja molemmat ovat samanaikaisesti totta.

Athanasioksen tunnustus sanoo: "Meidän Herraamme Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on Jumala ja ihminen. Jumala on hän Isän olennosta, ennen kaikkia aikoja syntynyt. Mutta ihminen on hän äitinsä olennosta, ajassa syntynyt. Täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen, järjellisellä sielulla ja inhimillisellä ruumiilla. Isänsä vertainen jumaluuden puolesta ja vähempi Isää ihmisyyden puolesta. Ja vaikka hän on Jumalan ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi".

Tiedämme, ettei ihminen koskaan opi tajuamaan kuka ja millainen Jeesus Kristus on, ellei hän ensin koe omassa elämässään Jeesuksen sovitusteon vapauttavan vaikutuksen. Opimme tuntemaan oikein Jeesuksen nimenomaan hänen pelastusteostaan Golgatalla. Siinä on se valo, joka tuli maailmaan ja se totuus, joka tekee meidät vapaiksi. Mekin voimme kohdata, koskettaa ja saada henkilökohtaiseksi omaisuudeksemme tämän valon ja totuuden, Jeesuksen Kristuksen. Kun tämä toteutuu tiedämme silloin, että tämän on meille ilmoittanut "minun Isäni, joka on taivaissa" eikä "liha ja veri", s.o. meidän oma ajattelukykymme ja ponnistelumme (Matt 16:17). Jotta Jeesus olisi meille todella se, mitä hän on, tarvitsemme kukin oman Damasko-kokemuksemme (Apt 26:13-19).