Galatalaiskirje

Gal 5:26 – 6:10

18. ERÄITÄ USKOVIEN KESKINÄISEN YHTEYDEN ONGELMIA (Gal 5:26 – 6:10)

Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme (5:26).

Monien Paavalin kirjeitten loppuosa sisältää erilaisia kehotuksia, varoituksia ja käytännön neuvoja siitä, miten kristittynä on seurattava Hengen johdatusta ja elettävä Jumalan tahdon mukaisesti. Näin opillista osaa seuraa käytännöllinen osa. Teologiaa seuraa etiikka. Vanhurskauttamista seuraa pyhitys. Uskoa seuraa rakkaus. Armoa seuraa teot. Tähän asti juurta alaspäin, nyt hedelmää ylöspäin.

Gal 5:13-25

17. HENKI JA LIHA (GAL 5:13-25)

Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne (5:13).

Gal 5:1-12

16. KRISTITYN VAPAUS (GAL 5:1-12)

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen (5:1).

Gal 4:21-31

15. HAAGAR JA SAARA (Gal 4:21-31)

Te jotka tahdotte elää lain alaisuudessa, vastatkaa: ettekö kuule mitä laki sanoo (4:21)?

Paavali on selvittänyt kirjeessään mahdollisimman selvästi ja suorasukaisesti galatalaisille, että lain noudattamiseen luottavat ovat kirouksen alaisia (Gal 3:10) ja ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla (3:11). Hän on ihmetellen kysellyt aikovatko he todella jälleen alistua noiden heikkojen ja surkeiden alkuvoimien orjiksi (4:9)? He ovat käyttäytyneet ikään kuin joku olisi heidät lumonnut (3:1).

Gal 4:8-10

13. JÄLLEENKÖ ALKUVOIMIEN VALTAAN? (Gal 4:8-10)

Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi? Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia (4:8-10).

Gal 4:4-7

12. USKOMME YDIN (Gal 4:4-7)

Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi (4:4).

Edessämme on kristillisen uskomme keskeisten totuuksien tihentymä kuten on ollut Gal 1:4; 2:16; 2:19-20 ja 3:13-14. Joka kerta ydin sisältää sanoman Jeesuksesta Kristuksesta.

Gal 4:1-3

11. IHMINEN MAAILMAN ALKUVOIMIEN ORJANA (Gal 4:1-3)

Tarkoitan tätä: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei mitenkään eroa orjasta vaikka onkin kaiken omistaja. Hän on huoltajien ja holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia (4:1-3).

Sivut