Löytöretki UT

Johdannon ja historiallisten kirjojen testit ja työtehtävät

Olavi Peltola

JOHDANTO
Testaa tietosi

1. Mihin osiin vanhan sielunhoidollisen neuvon mukaan kannattaa UT:n lukemisessa keskittyä?

2. Montako Paavalin kirjettä on UT:ssa?

4. Millä aikavälillä UT:n kertomat asiat todennäköisesti tapahtuivat?

5. Milloin Jeesus ristinnaulittiin?

6. Koska UT:n kirjakokoelma oli viimeistään nykyisen kaltainen?

7. Mitä kieliä Jeesus osasi?

8. Millainen on F.F. Brucen näkemys evankeliumien synnystä?

9. Miltä ajalta on vanhin säilynyt evankeliumin papyruskatkelma?

Apostolien teot

Olavi Peltola

JOHDANTO
Apostolien teot on Luukkaan kirjoittaman esityksen toinen osa. Luukkaan teokset käsittävät lähes neljänneksen Uudesta testamentista. Evankeliumin kertomat Jeesuksen teot jatkuvat nyt Pyhän Hengen johdossa apostolien kautta.

Evankeliumi Luukaksen mukaan

Olavi Peltola

JOHDANTO
Evankeliumikirjassa ei mainita kirjoittajan nimeä. Varhaisesta alkaen kolmannen evankeliumin kirjoittajana on pidetty Luukasta. Hänet on samaistettu Paavalin rakkaaseen veljeen, lääkäri Luukakseen (Kol 4:14). Sama henkilö on myös kirjoittanut Apostolien teot. Nämä kaksi kirjaa yhdessä kertovat evankeliumin synnystä ja leviämisestä alkaen Jerusalemista noin vuonna 6-5 eKr ja päättyen Roomaan vuonna 62 jKr.

Evankeliumi Markuksen mukaan

Olavi Peltola

JOHDANTO
Markuksen evankeliumi on lyhyin neljästä ja vain puolet Luukkaan evankeliumin pituudesta. Tätä evankeliumikirjaa pidetään nykyisin vanhimpana. Oletetaan, että Matteus ja Luukas ovat käyttäneet sitä eräänä lähteenään ja että Johannes tunsi sen. Vain neljä kohtaa evankeliumissa on sellaisia, joita ei ole mainittu muissa evankeliumeissa: Mark 4:26-29; 7:31-37; 8:22-26; 14:51-52.

Evankeliumi Matteuksen mukaan

Olavi Peltola

JOHDANTO

Kristikunta on pitänyt varhaisista ajoista alkaen Uuden testamentin ensimmäistä kirjaa, Matteuksen evankeliumia, pääevankeliuminaan. Jo toisella vuosisadalla sitä lainattiin eniten muissa kristillisissä kirjoituksissa. Pääosa kirkon vuotuisista saarnateksteistä on vuosisatojen ajan otettu tästä evankeliumista.

Historialliset kirjat

Neljän evankeliumin todistus
Olavi Peltola

Vanha testamentti alkaa viidellä Mooseksen kirjalla. Ne sisältävät sekä historiaa että siihen perustavaa opetusta. Samoin Uusi testamentti alkaa kirjoilla, jotka kertovat tärkeistä historiallisista tapahtumista ja antavat opetusta. Kristillinen uskomme perustuu näiden UT:n alussa olevien neljän kirjan todistukseen Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä pelastuksesta, jonka Jeesus elämällään, teoillaan ja opetuksillaan valmisti koko ihmiskunnalle. Ne ovat aivan kuin uskonrakennuksen perustan neljä seinää ja kulmaa.

Sivut