Löytöretki UT

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

Olavi Peltola

JOHDANTO
Tessalonika (nykyisin Saloniki) oli Makedonian pääkaupunki. Se oli Rooman ja Vähän Aasian välisen yhdystien, via Egnatian varrella. Siellä oli roomalainen maaherra. Hyvän satamansa ansiosta kaupunki oli tärkeä kauppakeskus. Siellä oli paljon juutalaisia, jotta olivat kiihkeitä näkemyksissään (Apt 17:13). Paavali tuli Siilaan kanssa Tessalonikaan Filippistä toisella lähetysmatkallaan noin vuonna 50 (Apt 17:1-9).

Kirje filippiläisille

Olavi Peltola

JOHDANTO
Nykyisin Filippi on vain rauniokumpu Pohjois-Kreikassa. Paavalin aikana se oli alueen tärkein kaupunki. Filippin asukkailla oli Tarson asukkaiden tavoin Rooman kansalaisoikeudet. Se oli eläkkeellä olevien roomalaisten sotilaitten kaupunki. Siellä ei ollut synagogaa, vaikka siellä asui juutalaisia. Jumalan Henki johti Paavalin sinne toisella lähetysmatkalla vuonna 49-50 (Apt 16:6-40). Lähetystyö Euroopassa alkoi. Tosin Roomassa oli ollut kristillinen seurakunta jo pian helluntain jälkeen.

Kirje Galatalaisille

Olavi Peltola

JOHDANTO
Galatalaiskirje on yksi Paavalin opillisista pääkirjeistä. Se on kirjoitettu Paavalin kolmannen lähetysmatkan aikana, kenties sen jälkeen kun hän oli lähtenyt Efesoksesta 50-luvun puolivälissä ja oli Makedoniassa matkalla kohti Korinttia. Tuo aika oli Paavalin elämässä ja työssä mitä vaikein. Efesoksessa hän oli joutunut epätoivoiseen tilanteen kuolema silmiensä edessä. Korinttin seurakunnassa oli vaikea kriisi. Näytti siltä kuin hänen arvovaltansa olisi täysin murentunut ja seurakunta olisi tuominnut hänet.

Kirje roomalaisille

Olavi Peltola

Roomalaiskirje on pisin Paavalin kirjeistä. Se on myös mitä johdonmukaisin ja perusteellisin esitys Paavalin julistaman evankeliumin sisällöstä. Kirje on "oikea Uuden Testamentin pääkappale ja kaikkein puhtainta evankeliumia, hyvin sen arvoinen, että kristitty ei osaa sitä vain sanasta sanaan ulkoa, vaan käyttää sitä sielunsa jokapäiväisenä leipänä" (Luther).

Johdanto Paavalin kirjeet

Olavi Peltola

JOHDANTOA KIRJEISIIN

Uudesta testamentista runsas kolmas osa on kirjeitä. Niitä on kaikkiaan 21 UT:n 27:stä kirjasta. Niissä opetetaan uskovia neljän evankeliumin kuvaaman Jeesuksen puheitten, elämänvaiheitten ja kärsimysten pohjalta. Evankeliumit saavat lähes puolet UT:n sivumäärästä. Apostolien teot kertoo, miten sanoma Jeesuksesta eteni Jerusalemista Roomaan. Ilmestyskirja taas sisältää sarjan näkyjä. Se kuvaa niin yksityisen ihmisen kuin koko ihmiskunnan tulevaisuutta Jumalan suunnitelmissa.

Sivut