Paavalin kirjeet

Olavi Peltola

Paavalin kirjeinä on perinteisesti pidetty hänen nimissään olevaa 13 kirjettä. Vanhastaan Paavalin kirjeet on jaettu neljään ryhmään. Eskatologisiin kirjeisiin kuuluvat Tessalonikalaiskirjeet. Niitä pidetään vanhimpina. Pääkirjeisiin kuuluvat Galatalaiskirje, molemmat Korinttilaiskirjeet ja Roomalaiskirje. Paavalin ensimmäisen vankeusajan kirjeiksi on luettu Efesolais-, Kolossalais- ja Filippiläiskirje sekä kirje Filemonille. Pastoraalikirjeiksi on nimitetty Timoteus- ja Tiituskirjeitä. Paavali kirjoitti kirjeensä noin viidentoista vuoden kuluessa alkaen ehkä vuodesta 49