Pikkuprofeettojen tietotestit ja työtehtävät

Olavi Peltola
Kirjat:
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malakia

HOOSEA
Testaa tietosi

Missä ja milloin Hoosea toimi?
Miksi Hooseaa voidaan kutsua viimeisen sukupolven profeetaksi?
Mikä on valittu Hoosean kirjan avainjakeeksi?
Onko Hoosean profetian erityispiirteenä
a) monet paikannimet
b) Jumalan raateleva pyhyys
c) onneton avioliitto kuvana Herran rakkaudesta?
Mitä Hoosea sanoo huoruuden hengestä?
Mitkä kaksi Hoosean kohtaa viittaavat Jeesuksen elämään? (11:1; 6:2)
Työtehtäviä
Millä tavalla Hoosean kirja opettaa meitä tuntemaan Jumalan rakkauden? Mihin tämän rakkauden hylkääminen johtaa?
Hoosean opetus synnistä.
Miten Hoosean mukaan opin tuntemaan Jumalan?

JOEL
Testaa tietosi

Milloin Joel todennäköisesti toimi?
Mikä on valittu Joelin avainjakeeksi? Mistä löydät sen UT:sta?
Kasvaako Joelin saama sanoma
a) profeetan onnettoman avioliiton kokemuksista
b) heinäsirkkavitsauksesta
c) maanjäristyksestä?
Onko Herran päivä Joelin mukaan
a) ilon ja riemun
b) Israelin tuomion
c) kansojen tuomion päivä?
Mitä meidän on Joelin mukaan tehtävä äkillisen kärsimyksen tullessa elämäämme?
6. Mikä ratkaiseva lopun ajan tapahtuma on samantapaisena Joelilla, Hesekielillä ja Sakarjalla?
Työtehtäviä
Mitä Joelin mukaan on oikea katumus, ja mihin se johtaa?
Miten on tulkittava Joelin sanomaa Hengen vuodatuksesta?

AAMOS
Testaa tietosi

Milloin oli Aamoksen toiminta-aika?
Missä tilassa Israel oli Aamoksen aikana?
Missä Aamos julisti ydinsanomansa ja millaisin seurauksin?
Millaisena Aamos näki Jumalan?
Mitä tarkoittaa, että Aamos oli sanan profeetta?
Kauanko kesti Aamoksen julistuksen ajankohdasta, ennen kuin tuomio kohtasi Israelin?
Työtehtäviä
Millaisiin synteihin Aamos tarttui julistuksessaan?
Aamoksen sanomaan sisältyvät valoisat näköalat.

OBADJA
Testaa tietosi

Milloin Obadjan arvellaan toimineen?
Mikä on Obadjan sanoman pääsisältö?
Ketkä tunnetut UT:n henkilöt ovat edomilaisia?
Mihin kahteen syntiin Obadja tarttuu?
Työtehtävä
Mitä opimme Obadjan äärellä suhteesta juutalaisiin?

JOONA
Testaa tietosi

Mihin aikajaksoon Joona perinteisesti sijoitetaan?
Miksi Joona lähti Jumalan kutsua pakoon?
Miten Herra pysäytti pakenijan?
Kuka oikeastaan on kirjan päähenkilö ja miksi?
Mikä on kirjan ainoa profetia?
Miten Joonan kirja on lähetyskirja?
Työtehtävä
Mitä Joonan kirja opettaa Jumalan armosta?

MIIKA
Testaa tietosi

Milloin ja missä Miika toimi?
Mikä Miikan profetia jäi pysyvästi kansan mieleen?
Mikä kohta Miikasta oli Bunyanin Kristitylle suurena apuna?
Minkä Miikan profetian Jeesus toisti?
Mitä tarkoittaa Jerusalem-keskeinen lähetysnäky?
Työtehtävä
Miikan profetiat Messiaasta

NAHUM
Testaa tietosi

Milloin Nahum toimi?
Milloin Ninive tuhoutui?
Millaiset ihmiset Jumala Nahumin profetian mukaan tuntee?
Mikä oli Nahumin mukaan syynä Niniven tuhoon?
5. Mitä sisältää Nahumin lohdutus?
Työtehtävä
Mikä ero oli Joonan ja Nahumin sanomassa Ninivelle?
Miksi Ninive Joonan aikana säästettiin ja Nahumin aikana tuhottiin?

HABAKUK
Testaa tietosi

Mihin aikaan sijoitetaan Habakukin kirja?
Mitä Habakukin kirjan syntyaikoina tapahtui maailmanpolitiikassa?
Minkä ahdistuksen keskeltä muotoutui kirjan sanoma?
Mikä oli Jumalan ensimmäinen vastaus Habakukin rukoukseen?
Mikä oli Jumalan toinen vastaus Habakukille?
Mikä toi ilon Habakukin sisimpään?
Työtehtäviä
Selosta Habakukin kirjan rakenne.
Mikä on Habakukin kirjan sanoma? Miten sovellat sitä omaan elämääsi?

SEFANJA
Testaa tietosi

Milloin Sefanja toimi?
Mikä on Sefanjan keskeinen aihe?
Mitä sisältää Sefanjan opetus hengellisestä uudistuksesta?
Työtehtävä
Sefanjan sanoman erityispiirteet tuomiosta ja valoisasta tulevaisuudesta.

HAGGAI
Testaa tietosi

Milloin Haggai toimi?
Kuka profeetta julisti samaan aikaan Haggain kanssa?
Mikä oli Haggain saaman sanoman tavoite?
Millaisen menestyksen Haggai julistus sai?
Työtehtävä
Mitkä ovat Haggain kirjan opetukset Jumalan valtakunnan työn menestymiselle?

SAKARJA
Testaa tietosi

Mikä on Sakarjan kirjan teema?
Milloin Sakarjan toiminta alkoi?
Mihin osiin Sakarjan kirja jaetaan?
Montako näkyä on kirjan ensimmäisessä osassa?
Mikä on Sakarjan kirjan ensimmäisen osan näkyjen keskuksena?
Mitkä ovat Sakarjan profetioiden kaksi polttopistettä?
Mitä vaiheita voimme erottaa Sakarjan lupaamassa Israelin uudistuksessa?
Työtehtäviä
Jeesuksen elämä Sakarjan mukaan.
Mitä lopunajan tapahtumia voimme löytää Sakarjan kirjan profetioista?

MALAKIA
Testaa tietosi

Milloin Malakia toimi?
Mitä merkitse nimi Malakia?
Mitä ovat apokryfikirjat?
Tuleeko Malakian kautta Messias-profetioihin uutena piirteenä lupaus
a) Jeesuksen syntymisestä Betlehemissä
b) Johannes Kastajasta
c) Jeesuksen ratsastamisesta temppeliin?
Onko Malakian nuhdesaarnojen keskeisenä teemana
a) varoitus vääristä profeetoista
b) kansan ylhäisten jumalattoman elämän paljastaminen
c) pappien kelvottomuus?
Paljastaako Malakia kansan elämästä erityisesti
a) haureuden synnin puolustelun
b) haluttomuuden uhrata Herralle kymmenykset
c) ylhäisten sorron avuttomia kohtaan?
Epäilivätkö Malakian aikalaiset erityisesti
a) Jumalan rakkautta
b) Jumalan olemassaoloa
c) Jumalan voimaa?
Työtehtävä
Mitkä ovat Malakian profeetallisen sanoman erityispiirteet?