Sefanja

Olavi Peltola

TEEMA
Herran suuri päivä.

AVAINJAE
Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän
auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut
uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta Sef 3:17.

JOHDANTO
Nahum, Habakuk ja Sefanja toimivat Juudassa muutamaa vuosikymmentä ennen Jerusalemin hävitystä. Sefanja on ollut heistä varhaisin. Hänen sanomansa ajoitetaan kuningas Josian hallitusaikaan ennen suurta hengellistä uudistusta vuonna 621. Sefanja on toiminut ehkä jo ennen Jeremian vuonna 626 saamaa kutsumisnäkyä. Jos johdantojakeessa mainittu Hiskia tarkoittaa kuningas Hiskiaa, on Sefanja ollut kuningas Joosian sukulainen.
Kirja voidaan jakaa seuraavasti:

Herran päivä tuo tuomion Juudalle (1-2:3)
Naapurikansojen ja Jerusalemin tuomio (2:4-3:8)
Lupaus jäännöksen paluusta (3:9-20)

LUKUOHJELMA
1. Herran päivä tuo tuomion Juudalle (1-2:3)
1:2 "Minä tuhoan kaiken."
1:7 "Hiljaa Herran Jumalan edessä."
1:12 Sanovat: "Ei Herra tee hyvää eikä pahaa."
1:17 "Minä painan ihmiset ahtaalle. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä."
2:3 "Etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te löydätte suoja Herran vihan päivänä."
2. Naapurikansojen ja Jerusalemin tuomio (2:4-3:8)
2:7 "Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen, hän kääntää heidän kohtalonsa."
2:15 Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen: "Minä, vain minä"
3:2 "Ketään se ei ole totellut, ei ole ottanut opikseen kuritusta. Herraan se ei luottanut, ei kääntynyt Jumalansa puoleen."
3:5 Herra on vanhurskas, hän ei tee vääryyttä. "Joka aamu hän antaa oikeutensa valoksi, ei se jää tulematta."
3:7 Nyt sinä "vihdoinkin pelkäät minua, otat kurituksen opiksesi."
3. Lupaus jäännöksen paluusta (3:9-20)
3:9 "Vielä minä, Herra, annan kansoille uuden mielen, ja niin he puhuvat puhtain huulin, huutavat avuksi minun nimeäni, kaikki ne palvelevat minua."
3:12 "Nöyrät ja köyhät minä jätän, kansan, joka turvaa Herran nimeen."
3:17 "Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta."
3:19 "Minä pelastan sinut, tuon ontuvat ja karkotetut kotiin."
3:20 "Minä käännän teidän kohtalonne, te saatte nähdä sen omin silmin."

SANOMA
Suuri vihan päivä

Sefanjan kirjan keskeinen sisältö on sanoma Herran päivästä. Sillä tarkoitetaan edessä olevaa mullistavaa tapahtumaa, erityistä ajanjaksoa. "Sinä päivänä" (Sef 1:10) ja "siihen aikaan" (1:12) Jumala tarttuu väkevällä tavalla historian kulkuun. Siihen asti ihminen on voinut huoletta sanoa: "Ei Herra tee hyvää eikä pahaa" (1:12). On ollut helppoa kokea Jumala tyhjänpäiväisenä ja korottaa ihminen kaiken mitaksi ja sanoa "minä, vain minä" (2:15). Nyt on tullut aika, jolloin Jumala ojentaa kätensä (1:4) ja nousee syyttäjäksi (3:8). Hän tutkii tarkoin (1:12) niin, ettei yksikään ihminen voi paeta. On tullut tilinteon aika, sato korjataan ja paljastuu, mitä kukin on. Nyt vihdoinkin Jumalan vihan tuli on tuhoava koko maan (3:8).
Sanoma Herran päivästä on tullut voimakkaana esiin myös Jesajalla, Aamoksella ja Joelilla. Mutta Sefanjan kirja keskittyy tähän. Kukaan ei ole kuvannut Herran päivää niin tummin värein kuin Sefanja. Se ei ole riemun vaan vihan päivä, se on hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä (Sef 1:15). Herran vihan hehku ei tule vain Jerusalemin ja Juudan päälle, ei vain naapurikansojen päälle (2:4-5), ei vain suurvaltojen päälle (2:12-13), vaan se merkitsee tuhoa koko maailmalle (1:2-3,18; 3:8). Jopa luomakuntakin kokee häviön (1:3).
 

Täydellisen tuhon profeetta

Nopeasti luettaessa Sefanjan kirja vaikuttaa tuomioittensa tähden suorastaan luotaantyöntävältä. Kirjan kuvaama täydellinen tuho tuntuu pahalta atomikauden ihmisestä. Kirjan sanomasta ei näy löytyvän montakaan valoisaa ja rohkaisevaa lupausta. Se on kuin raju vihan ja tuomion purkaus. Sefanjan tuomion taustalla oli vuosikymmenien syvä luopumus Juudassa. Vanhurskaan kuninkaan Hiskian poika Manasse oli Juudan jumalattomin hallitsija, ja hänen poikansa Amon kulki isänsä tietä. Joosia tuli kuninkaaksi poikasena. Kenties juuri Sefanjan rajut profetiat olivat rohkaisemassa Josiaa uudistustyöhön kansansa keskellä.

Pimeyden jälkeen aamu

On erikoista, että juutalaiset tallettivat jälkipolville tämän heille ehdotonta tuomiota julistavan profetian. Kenties sen kirjaimellinen toteutuminen muutamaa vuosikymmentä myöhemmin osoitti sen totuudellisuuden. Kaiken ei annettu hävitä. Sehän osoitti, että Jumalan sana pitää paikkansa. Tästäkin Herran antamasta sanomasta löytyy armon lupauksia ja lopulta kutsu iloon ja jopa juhlaan ja lauluun täysin sydämin (Sef 3:14). "Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen, hän kääntää heidän kohtalonsa" (2:7). Koko profetia päättyy harvinaisen kirkkaaseen aamunkoittoon (3:12-20). Jos tuomio käy kirjaimellisesti toteen, yhtä varmasti Herra on myös toteuttava lupauksensa siitä, että hän poistaa tuomion (3:15).

Hengellinen uudistus

Sefanjan saama lupaus uudesta onnellisesta päivästä liittyy läheisesti hengelliseen uudistukseen. Uudistus alkaa siitä, että ihmiset menevät itseensä ja alkavat etsiä Herraa ja hänen sanastansa kiinni pitäen etsivät vanhurskautta, nöyrtyvät sanan alle (Sef 2:3). Jumalan vaatimukset eivät ole ylivoimaisia. Hän odottaa, että ihmiset vihdoinkin pelkäävät häntä, ottavat kurituksesta opiksi ja pitävät mielessä kaiken sen, mitä Herran on säätänyt (3:7). Missä näin tapahtuu, siellä puhutaan puhtain huulin (3:9). Mitä se tarkoittaa, sen näemme Jesajan saamasta sanasta: "Katso tämä on koskettanut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu" (Jes 6:5).
Nyt vasta opitaan huutamaan avuksi Herran nimeä ja palvelemaan häntä (Sef 3:9). Sefanjan mukaan tällä tavoin uudistunut jäännös ei tee pahaa, ei valehtele (3:13). Tulevaisuus on valoisa, ja vakuutena siitä on Herran huolenpito (2:7). Herra on tällaisen kansansa keskellä ja auttaa ja rakastaa sitä. Tässä yhteydessä Sefanja saa sanan Herralta, joka paljastaa meille Jumalan sydämen asenteen kurjaan ja vaivaiseen, joka kaikesta huolimatta luottaa Herran nimeen: "Sinä olet hänen ilonsa. Hän iloitsee ja riemuitsee sinusta" (3:17).