Johdanto pieniin Profeetoihin

Olavi Peltola

JOHDANTO
Kokoelma kahdentoista profeetan sanomaa
Vanhan testamentin opiskelun viimeinen osa on kahdentoista profeetan kokoelma. Juutalaisilla se on omana kirjakäärönä. Nämä 12 kirjaa yhdessä ovat lyhyempi kuin Jesajan kirja. Ei siis ihme, että niistä käytetään nimeä pikkuprofeetat. Hyvä olisi opetella ulkoa heidän nimensä.
Pikkuprofeetat ovat mielenkiintoisia, vaikka monet heistä ovatkin varsin vaikeaselkoisia. Lyhyytensä vuoksi kukin kirja on helppo lukea nopeasti läpi ja kerratakin niin monta kertaa, että jokin lause tai ajatus alkaa elää. Juuri pikkuprofeettoihin tutustumalla voimme päästä sisälle VT:n tapaan kertoa asioita. Ne ovat eräs avain Raamatun maailmaan ja ajatteluun. Toivon mukaan "tulemme sinuiksi" näiden kahdentoista keskenään kovinkin erilaisen Herran sanansaattajan kanssa ja löydämme heidän sanomastaan monia itseämme koskettavia kohtia.
 

Pikkuprofeettojen ajoitus

Pikkuprofeettojen saama Herran sana ajoittunee kenties jopa viidelle eri vuosisadalle aina 800-luvulta (Joel) 400-luvulle (Malakia) asti. Kunkin kirjan ymmärtäminen omaa ajanhistoriallista taustaansa vasten vaatii vaivaa. Seuraamme ajoituksessa kirkon vanhaa perinnettä.
12 profeettaa vaikuttivat kolmen tärkeän murrosajan keskellä. Vanhimpiin kuuluvat Hoosea, Aamos ja Joona profetoivat Israelissa alkaen Jerobeam II:n ajalla 750-luvulla. He julistivat ennen Pohjoisen valtakunnan ja Samarian hävitystä. Jesaja aloitti toimintansa Juudeassa samaan aikaan. Vähän nuorempi Miika oli Juudeassa Jesajan aikalainen. Joelin monet sijoittavat vielä varhaisempaan aikaan 800-luvulle. Toinen profeettojen esiintymisjakso oli ennen Jerusalemin hävitystä. Keskeinen profeetta oli Jeremia. Tämän aikakauden profeettoja olivat Obadja, Nahum, Habakuk ja Sefanja. Kolmas aikakausi oli maanpakolaisuuden jälkeen. Jerusalemissa vaikuttivat silloin Haggai ja Sakarja ja 440-luvulla Esran ja Nehemian aikana Malakia. Hesekiel ja Daniel taas olivat profeettoja pakkosiirtolaisten keskuudessa Babyloniassa.
 

Opiskelun tavoite

Kunkin profeetan kohdalla pyrimme siihen, että oppisimme:
Tietämään kirjan historiallisen taustan ja osaisimme sijoittaa sen sanoman oikeaan tilanteeseen.
Tuntemaan kirjan keskeisen sanoman ja kunkin profeetan ominaispiirteet.
Löytämään Raamatusta kunkin kirjan opettavimmat jakeet. Lukuohjel massa on mainittu useita. Suosittelemme omien jakeiden etsimistä ja alleviivaamista.
Iloitsemaan niistä kohdista, jotka viittaavat Jeesukseen Kristukseen.
Soveltamaan entistä yksinkertaisemmin ja luonnollisemmin Raamatun monipuolista ja rikasta sanomaa omaan elämäämme.