Tehtävät

Olavi Peltola

Kirjat:
Jesaja
Jeremia
Valitusvirret
Hesekiel
Daniel

JESAJA
Testaa tietosi

Milloin ja missä Jesaja toimi?
Mainitse kaksi suurta historiallista tapahtumaa Jesajan ajalta.
Miltä ajalta on vanhin löydetty Jesajan kirjan hepreankielinen käsikirjoitus?
Montako lukua on Jesajan kirjassa, ja miten niiden lukumäärä suhteutuu Raamatun rakenteeseen?
Paljonko UT:ssa on suoranaisia lainauksia Jesajasta?
Selosta Jesajan kutsumusnäky.
Mitkä ovat Jesajan armonsanoman kaksi sisäkkäistä lupausta?
Millainen on Jesajan lähetysnäky?
Mikä oli Luciferin lankeemuksen syy?
Työtehtäviä
Mikä on se historiallinen hätätila, joka on Jes 1:n taustalla? Mikä on Jesajan mukaan syynä siihen, ja mikä on oikea tie ulos ahdistuksesta?
Minkä kahden elämänalueen synteihin Jesaja tarttuu, ja mistä hän erityisesti nuhtelee?
Jesajan sanoma maanpäällisestä Messiaan valtakunnasta.
Jesajan profetiat Jeesuksen elämästä
Jesajan profetiat Jeesuksen kärsimyksestä
Jesajan antama opetus uskonkilvoituksellemme
Mikä sinusta on keskeisintä Jesajan opetuksessa Jumalasta?
Jesaja muiden profeettojen tavoin tuo valoon ihmisen synnin. Mikä siinä puhutteli sinua erityisesti?

JEREMIA
Testaa tietosi

Milloin ja missä Jeremia toimi?
Minkä suvun jäsen Jeremia oli?
Mikä historian tapahtuma heittää varjonsa koko kirjaan?
Selosta Jeremian kutsuminen profeetaksi.
Miten Jeremia perimätiedon mukaan kuoli?
Mitkä luvut sisältyvät Lohdutuksen kirjaan?
Mitkä ovat Jeremian mukaan kansojen tuomioiden syyt?
Mitkä ovat meitä koskettavat Jeremian sanoman seitsemän näkökulmaa?
Millä toisella nimellä Jeremia tuntee Daavidin Vesan? (23:6).
Kuinka kauan Jeremian profetian mukaan kestää, ennen kuin kansa alkaa palata pakkosiirtolaisuudesta?
Työtehtäviä
Millä tavoin Jeremia oli sanan profeetta?
Jeremian ahdistukset hänen toimiessaan profeettana
Miten kuulijat vastustivat Jeremian sanomaa?
Mihin synteihin Jeremia erityisesti puuttui julistuksessaan?
Mitä sisältää Jeremian sanoma Jumalan armosta ja lohdutuksesta?
Millä tavoin Jeremia ja hänen saamansa sanoma viittaavat Jeesukseen Kristukseen?

VALITUSVIRRET
Testaa tietosi

Mihin historialliseen tilanteeseen Valitusvirret liittyvät?
Miksi yhdeksäs päivä Ab-kuuta on juutalaisille tärkeä muistopäivä?
Millä sanalla Valitusvirret heprean kielellä alkaa, ja mitä se merkitsee?
Millä tavoin Valitusvirsissä yhdistetään raskaat elämänkohtalot ja Jumala?
Mikä Valitusvirsien mukaan on kärsimysten tärkein syy?
Minkä ajatuksen Valitusvirsissä on nähty viittaavan Jeesukseen? (1:12)
Työtehtävä
Mitkä Valitusvirsien opetukset auttavat meitä kestämään kärsimyksissä?

HESEKIEL
Testaa tietosi

Missä ja milloin Hesekiel toimi?
Mitä tarkoittaa sana apokalyptinen?
Mikä oli keskeisin asia Hesekielin kutsumisnäyssä? (1:26, 28)
Kuinka kovaksi Jumala lupaa tehdä Hesekielin otsan vastustuksen tähden? (3:9)
Keiden otsiin Jerusalemissa enkelit panivat merkin? (9:4)
Mikä oli väärien profeettojen tuntomerkki? (13:2)
Millaisena kuulijat kokivat Hesekielin? (33:32)
Millä tavoin Hesekiel viittasi Jeesukseen? (34:23)
Mitä tarkoittaa Hesekielin näky kuolleista luista? (37:12-14)
Mistä Hesekielin mukaan alkaa uusi elämä?
Kenen hyökkäyksestä Israeliin aikojen lopulla Hesekiel kertoo, ja miten hyökkäys päättyy?
Työtehtäviä
Mikä on Hesekielin sanoma uudesta elämästä, miten uusi elämä alkaa, mikä on sen sisältö ja miten Pyhä Henki toimii?
Mikä on Hesekielin sanoma Israelin tulevaisuudesta?

DANIEL
Testaa tietosi

Mihin aikaan Raamattu itse sijoittavan Danielin kirjan ja mihin aikaan historiallis-kriittinen raamatuntutkimus?
Millä tavoin Godet vertaa keskenään Jesajaa, Jeremiaa, Hesekieliä ja Danielia ja mitä hän näillä kuvilla tarkoittaa?
Mitkä kaksi kysymystä ovat keskeisinä Danielin kirjan sanomassa?
Millaista ruokaa Daniel tovereineen pyysi päälliköltä? Pitäisikö meidänkin siirtyä samanlaiseen?
Miten lopulta kävi Nebukadnessarin näkemälle kuvapatsaalle, ja mitä se tarkoittaa?
Täydennä: "Jumala, jota me ......, pystyy ....... Ja vaikka niin ... ......, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me .... ...... (Dan 3:16-18).
Kuka oli neljäs mies tulisessa uunissa?
Mitä Belsassarin pitoihin tullut Herran sanoma sisälsi ytimeltään? (5:27)
Mistä vastustajat saivat aiheen syöstä Danielin leijonien luolaan? (6:11)
Miten 70 vuosiviikon on ajateltu viittaavan Jeesuksen kuoleman ajankohtaan?
Työtehtäviä
Millä kuudella havainnollisella tavalla Danielin kirja osoittaa, kenellä on todellinen valta maailmassa ja ketä on palvottava?
Danielin kirjan näkyjen yhteinen sanoma.
Mitä kosketuskohtia Danielin kirjalla on Uuteen testamenttiin?