Riivaajista vapautuminen

Lähetyskurssi 4.12.2001,  Olavi Peltola

JUMALA ON YLI KAIKEN

"On kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että usko tuntee ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät yhtä ihastuneina materialistia kuin poppamiestäkin" (C.S.Lewis).

Ennen kuin alamme pohtia perkeleen valtaa ja siitä vapautumista on hyvä palauttaa mieliimme, että Jumala on kaiken ylittävä todellisuus. Hän on ainoa, joka todella on (2 Moos 3:14). Hänen sanansa voimasta on kaikki saanut alkunsa. Hän on persoonallinen tahto ja valta ja yksin hän hallitsee luomakuntaa (Hepr 1:3; Kol 1:17). Hän on kaikkialla läsnä ja ilman häntä ei olisi mitään (Ps 104:27-30). Luodun olemassaolo on aina Luojan varassa. "Voisiko maailma pysyä pystyssä silmänräpäystäkään, jos Jumala lakkaisi sitä hallitsemasta" (Augustinus). Jumala luomistyö jatkuu luomakunnassa.

MISTÄ PAHA SAI ALKUNSA?

Mistä paha sai alkunsa? Jumala ei luonut pahaa eikä paha aina ole ollut olemassa eikä tule aina olemaan vaikuttavana olemassa. "Synnin alkusyystä seurakuntamme opettavat, että vaikka Jumala luo ja pitää yllä luonnon, niin synnin alkusyy on kuitenkin pahojen, nimittäin saatanan ja jumalattomien tahto" (Tunnustuskirjat).

Perkele (kr. diabollo = syyttää, kannella, ilmiantaa), saatana (hb.satan = vastustaja) on persoona, langennut enkeli, henkiolento, Jumalan vannoutunut vihamies, vastustaja.

Evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus kohtasi perkeleen erämaan kiusauksissa (Matt 4:5, 8, 11; Luuk 4:2, 3, 5, 13) ja Juudaksen kavalluksessa (Joh 6:70; 13:2). Hän mainitsee perkeleen vihamiehenä, joka kylvi lustetta vehnän sekaan (Matt 13:39) ja kylväjä vertauksessa sellaisena, joka tulee ja ottaa kylvetyn sanan pois ihmisten sydämestä, etteivät he uskoisi ja pelastuisi (Luuk 8:12). Kun Pietari varoitti Jeesusta lähtemästä kärsimysten alennustielle, niin Jeesus näki saatanan puhuvan Pietarin kautta (Matt 16:23). Saatana tavoitteli opetuslapsia valtaansa (Luuk 22:31). Jeesus kertoo myös, että kadotuksen tuli on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen (Matt 25:41).

UT:sta saamme tietää myös, että perkele on se vanha käärme, joka syyttää uskovia (Ilm 12:9). Se on tehnyt syntiä alusta asti ja siksi jokainen, joka syntiä tekee, se on perkeleestä (1 Joh 3:8). Se on villitsijä (Ilm 20:10). Sillä on kuolema hallussaan (Hepr 8:12). Ihminen saattaa joutua perkeleen valtaan (Apt 10:38), olla jopa perkeleen sikiö (Apt 13:10).

Lähetystyön tarkoitus on julistaa evankeliumia, sillä tavoin, että ihmiset kääntyvät saatanan vallasta Jumalan tykö (Apt 26:18). Vastustaja käy ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien kenet saisi niellä (1 Piet 5:8). Uskovia varoitetaan joutumasta perkeleen juonien valtaan (Ef 6:11), sen paulaan (1 Tim 3:7) ja antamasta sille sijaa (Ef 4:27). Se saattaa tekeytyä valon enkeliksi (2 Kor 11:14).

Uskovien tulee vastustaa sitä lujana uskossa (1 Piet 5:9) ja niin se pakenee (Jaak 4:7). Uskovien on pukeuduttaa Jumalan koko sota-asuun voidaksen kestää ja taistella pahuuden henkiolentoja vastaan (Ef 6:11-12).

Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot (1 Joh 3:8). Ennen Kristuksen paluuta saatana vaikuttaa valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä (2 Tess 2:9). "Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle" (Room 16:20).

Raamattu puhuu myös riivaajista (kreik. daimonion) tai uuden käännös pahoista hengeistä, jotka voivat olla ihmisissä. "Hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut (pahojen henkien vaivaamat, KR 92, kreik. daimonizomai), kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät (Matt 4:24). "Jeesus nuhteli riivaajaa (kreik. daimonion), ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve" (Matt 17:18).

AIKAMME IHMINEN VASTAUSTA ETSIMÄSSÄ

Aikamme ihminen kokee maailman yllättävän epävarmana. Pelot ovat olemassa ihmisten sisimmässä hyvinvointivaltionkin keskellä kaikesta sosiaaliturvasta huolimatta. Tämä sisäinen pelko muokataan halutulla tavalla ulkonaisiksi toiveiksi. Samaan aikaa järjenvastaisuus viehättää. Koetaan, että länsimaisen ihmisen tähänastiset tukipilarit tekniikka ja tiede ovat viemässä ihmiskunnan umpikujaan. Nimenomaan marxilaisuus rakentui materialismin, tieteen ja tekniikan kaikkivoipaisuuden kuvitelman varaan ja tulos on nyt kaikille ilmeinen ja kauhistuttava.

Ihmiset ovat pettyneet ja etsivät elämänsä tyhjyyteen vastausta, mutta omilla ehdoillaan ja sellaista vastausta kuin he itse haluavat. Steriili tiede ei anna vastausta elämän peruskysymyksiin. Siksi vastauksia haetaan taiteesta, kirjallisuudesta ja uudenlaisesta uskonnollisuudesta. Ei nykyihminen halua osallistua valmiisiin rituaaleihin tai ennakolta määrättyihin uskonkappaleisiin. Hän haluaa kokeilla eri vaihtoehtoja ja muodostaa käsityksensä omakohtaisesti. Omaa kokemusta arvostetaan yli kaiken ja se asetaan auktoriteetteja vastaan.

Seurauksena on ihmismielen hajaantuminen. Ja vähitellen kasvaa esiin uusia vaikuttavia voimia, jotka ottavat ihmisen hallintaansa. Otamme niistä esille vain muutamia.

RAJANKÄYNTIÄ JA HENKIEN EROTTAMISTA

Astrologia

Eräänä kaikkein merkityksettömimpänä, suorastaan huvitteluun kuuluvana pidetään tähtien merkeistä ennustamista, astrologiaa. Eihän sellainen leikki voi ketään vahingoittaa. Kuitenkin saksalaisista 54% lukee päivittäin horoskooppinsa. He sittenkin kokevat, että aurinko, kuu ja tähdet vaikuttavat heidän elämäänsä. Valkoisessa talossa 1980-luvulla vaikuttanut astrologi Joan Quigley kertoo kirjassa, ettei sitten Rooman keisarin päivien - eikä koskaan Yhdysvaltojen presidenttien historiassa - astrologia ole näytellyt näin tärkeää osaa valtion kansallisissa kysymyksissä. Quigleyn väitetään vaikuttaneen mm. Geneven ja Reykjavikin huippukokouksiin ja sekä Reaganin käsityksiin Neuvostoliitosta samoin kuin siihen, mihin aikaan presidentti piti tärkeät puheet sekä minä päivinä ja tuntina ja minuuttina hän lähti lentomatkoille.

Ruotsalaisen lehden Månades Affärer mukaan EU-maissa suuryrityksillä on omat astrologit, jotka ennustavat trendejä ja auttavat henkilövalinnoissa. Myös Ruotsissa astrologeja käytetään entistä tiiviimmin. Horoskooppien avulla on parannettu onnistuneesti vaikkapa tulehtunutta työilmapiiriä. Kauko-Itään bisnistä tekevä myyntimies tunnustelee astrologin avulla "oikeita hetkiä kaupanteolle.. Sittemmin kaatuneessa rakennusfirmassa Hakassa horoskooppien käyttö on luotettavammalla pohjalla, mainitaanhan se peräti yrityksessä tehdyssä erikoistarkastuksessa. Yhtiössä oltiin niin kiinnostuneita työntekijöiden taivaanmerkeistä, että toimitusjohtaja Pertti Naulapään aikana horoskooppimerkit lisättiin jopa yhtiön organisaatiokaavoihin" (HeSa 9.7.1997, Kristiina Ritvas, Johdon horoskoopit tulossa? .s. A 2 - pääkirjoitussivu).

Maaginen ajattelu

Maaginen ajattelu on yllättävän monin tavoin tarttunut meihin jokaisen. Usein magiaan liittyviä ajatuksia toistetaan sen enempää ajattelematta, ehkä hymyhuulin. Mutta ihme kyllä ne ovat samaan aikaan yllättävän sitkeitä. Ovat kuin terva vanhassa veneessä: sirpaleet tietävät onnea, peilin rikkominen onnettomuutta, suolaa ja saksia ei saa ojentaa suoraan toiselle, kynnyksen yli ei tervehditä, hämähäkkiä ei saa tappaa, vihkisormusta tai ylioppilaslakkia ei saa koetella ennen aikoja, ei pidä kävellä tikapuun alitse, perjantai ja 13 päivä on huonon onnen päivä, musta kissa menossa tien yli tietää pahaa, manteli joulupuurossa, neliapilan löytäminen tai hevosenkenkä enteilee hyvää. Tinan valanta uutena vuotena ja horoskooppimerkinnät ovat käytössä laajalti. Tuolla koputetaan puuta ja annetaan onnenpotkuja ja käytetään amuletteja.

Maaginen ajattelu on enteiden tarkastelua ja taikoja. Toivotukset ja kiroukset ovat sanamagiaa ja niitä käytetään yllätävän paljon. Kaikkien näiden takana on tunne siitä, että maailma on paikka, jossa eletään salaperäisten voimien armoilla erilaisten merkkien enteillessä tai säädellessä ihmiskohtaloita.

On hyvä tehdä ero taikuuden ja noituuden välillä. Taikuudella pyritään saamaan aikaan yliluonnollisia hyviä vaikutuksia kuten puolison löytäminen, menetystä metsästyksessä, hyvää viljasatoa. Sitä kutsutaan myös valkoiseksi magiaksi. Noituus tarkoittaa vahinkojen aiheuttamista yliluonnollisin keinoin, vaikkapa toisen surmaamista. Silloin on kyse mustasta magiasta.

Noituus

Noituus ja shamanismi lisääntyy voimakkaasti ja noituutta harjoittavien ihmisten joukko kasvaa. Pariisissa on 500 mustan magian harjoittajaa, jotka tarjoavat palveluksiaan 1000 - 20 000 mk:lla. Sen avulla etsitään poweria, voimaa elämä. Myös ns. valkoinen magia, "hyvä" magia sitoo ihmiset henkivaltoihin.

Nykyaikaisen länsimaisen noitaliikkeen juuret ovat feministiteologiassa ja feministinen noitaliike alkoi 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Miehinen perinne tulee esiin taas shamanismissa. Molempien taustalla on ikivanha animismi. Myös islamissa ja buddhalaisuudessa uskonnollinen kokemus ja uskonnollisuuden valtavirta saavat voimansa juuri tästä samasta animistisesta kokemuksesta. Intiassa on pyhäkkö, jossa hindut ja muslimit uskovat voitavan ajaa ulos riivaajia.

Eräs noidaksi itseään kutsuva kirjoittaa: "Noituus on osallistumista vaativa uskonto. Se ei ole uskonto, jossa ihmiset menevät johonkin istumaan ja kuuntelemaan saarnaa. Me toimimme kaikki. Tämä viehättää nuorta, koska hän on perinjuurin kyllästynyt organisoituihin uskontoihin. Nuoriso haluaa olla aktiivinen - ottaa osaa. Noituus tarjoaa nuorille juuri sellaisen mahdollisuuden. Noituus on oikeastaan paluuta luontoon. Palvomme luonnollisia jumalia niitten metallisten ja lasisten jumalien sijasta, joita tapaa yhteiskunnassa. Me olemme kiinnostuneita löytämään voimia itsestämme, laajentamaan käsityskykyämme" (HL).

Noidille kaikkeus on virtaavaa energiaa ja he haluavat olla avoimia tälle ja tuntea se ja siirtää sitä toisiin vaikkapa parantaakseen. Noidat kokevat, että perkele on kristittyjen keksintö. Noita kokee, että minulla on jotakin, mitä ei kenelläkään toisella ole. Olen yläpuolella. Tässä on voimaa. Minulla on valtaa ihmisiin (HL, 33)."Löydät - ja vieläpä omin voimin - sellaisen maailmankaikkeuden salaisuudet käsittävän tiedon, että sen avulla itse asiassa pääset koko kaikkeuden herraksi". Näin kuvasi valintaansa eräs buddhalainen nunna, joka myöhemmin kääntyi Kristuksen puoleen.

Noituus perustuu näkemykselle, että ihmisen sisin on jumalallinen. Ja sitä voi ymmärtää suoraan intuition avulla. Tajunta laajenee rituaalien avulla. Se tuntuu niin hyvältä, se rauhoittaa ja tyynnyttää (HL, 39). Tavoitteena on ihmisen parantaminen ja täydelliseksi tekeminen.

Tanssi on yksi rituaalin muoto. Se saattaa tanssijan muuttuneeseen tajunnantilaan ja antaa voimaa. Shamanismissa rumpu on apuna tuonpuoleisiin suuntautuvissa sisäisissä "matkoissa". Se ehkä vaatii vaipumista transsiin, jossa tilassa saadaan yhteys ei-tavanomaisessa todellisuudessa piileviin henkimaailman olentoihin. Transsitila on ekstaattinen kokemus. Se taas vaatii psyykkisen rakenteen poikkeavuutta.

Ihmisiä houkutellaan avautumaan henkimaailmalle ja etsimään yhteyttä tuonpuoleisiin. Tahto alistetaan ja altistetaan aistikentän ulkopuolisille kokemuksille. 
Noituus ja shamanismi orjuuttaa aina käyttäjänsä. Se on kuin huume, joka innostaa ja lumoaa, mutta vähitellen tuhoaa ihmisen. Niiden harjoittaja on aina tekemisissä demonien kanssa, vaikka hän itse kuvittelisit olevansa kosketuksissa valkeuden enkeliin ja jopa Kristukseen.

Uusnoituus - wicca

Internetistä löytyy hakusanalla noituus (Google) suuri joukko linkkejä. Keskeisimpänä niissä on uusnoituutta (wicca) esittelevät kotisivut.

Noituuden kannattajia on ollut Amerikassa satoja vuosia, mutta sen suurin nousu tapahtui 1960-1970 -luvuilla, jolloin okkultismi yleensä herätti kiinnostusta. Noituuden nousuun vaikutti myös se, että Englannissa vuonna 1951 vuoden 1736 noituuslaki ja osa vuoden 1824 irtolaislaista muutettiin ja ensimmäistä kertaa yli kolmeensataan vuoteen noituus ei ollut enää rikos. Nyt esoterismiin ja noituuteen kiinnostuneen Gerald Gardnerin kirjoitusten pohjalta syntyi wicca-kultti. Wicca on vanhan englannin muoto sanasta noita, witch. Wicca-kultti on levinnyt laajasti nimenomaan Amerikassa.

Wicca-kultissa ei ole keskusauktoriteettia vaan aineksia on saatu itämaisesta, Amerikan intiaanikansojen, aboriginaalien ja shamaanien järjestelmistä. Uusia rituaaleja, lauluja, messuja ja runoja luodaan jatkuvasti lisää. Uskotaan, että kaikki uskonnot vievät samaan suuntaan. On vain yksinkertaisesti useita polkuja, jotka vievät perille. Siksi noitien mielestä kaikkien pitäisi olla vapaita valitsemaan oma polkunsa. Yksilön kokemukset ovat tärkeämpiä kuin mitkään dogmit. Yleisesti ottaen noidat ovat erittäin ennakkoluulottomia ihmisiä varsinkin, kun kyseessä on uskonto. Heillä ei ole tiukkoja käskyjä eikä katekismuksia. He saattavat sanoa: "Luomalla omat jumaluutemme luomme itsellemme henkisiä askelia, joiden avulla voimme nousta kohti oman jumaluutemme tajuamista." Sekä yksilölliset että noitapiirin kokemukset saavutetaan itse suunnitelluilla rituaaleilla, joita ei voida kokea sanallisella tasolla.

On kahdeksan tapaa saada maagisia voimia yksin tai ryhmässä: meditaatio tai keskittyminen, messut, loitsut ja manaukset; transsi ja astraaliprojektio, suitsukkeet, viini ja huumausaineet, tanssi, veren hallinta sitomalla ruumiinosia köysillä, ruoskiminen siinä määrin, ettei vuoda verta, rituaalinen seksi.

Jumalattaren palvonta ilmenee äitijumalattaren kolmen osan, Neitsyen, Äidin ja Vanhan eukon palvontana. Usein noitapiiriä johtavaa ylipapitarta pidetään äitijumalattaren ruumiillistumana. Äitijumalatar on noitaperinteen pääjumaluus. Vaikka kaikki feministit eivät ole wiccoja, monien feministien mielestä wiccafilosofia on sopusointuinen ajattelutapa. "Naiset, jotka ovat tulleet Jumalattaren luokse uuspakanuuden ja Craftin kanavien ulkopuolelta ovat alkaneet löytää rituaaleja ja käsitteitä, jotka ottavat huomioon samat ideat. He ovat alkaneet löytää Jumalattaren sekä itsestään että kaikista muista naisista." (Drawing Down the Moon, p. 205). Jotku palvelee jumalaa, joka on sukua muinaiselle sarvipäiselle eläinten jumalalle, joka on samalla metsästyksen, kuoleman ja metsän jumala.

Luonnon tai luonnonjärjestyksen palvonnalla on tärkein merkitys. Wicca on pohjimmiltaan hedelmällisyyskultti ja sen suuret juhlat ovat sidoksissa vuodenaikoihin. Tärkeimmät päivämäärät wiccojen kalenterissa ovat mm. 2.2. (Kynttilänpäivä), 21.3. (Kevätpäivän tasaus), 30.4. (Beltane), 22.6. (kesäpäivän seisaus), 1.8. (?), 21.9. (syyspäivän tasaus), 31.10. (Halloween), 21.12. (talvipäivän seisaus).

Wicca-ryhmät eivät hyväksy pahan olemassaoloa. He selittävät, että "Wicca voidaan määritellä pakanalliseksi mysteeriuskonnoksi, jossa on kaksinapainen jumaluus, mutta ei persoonallista pahaa. "Emme hyväksy absoluuttisen pahan käsitettä emmekä palvo mitään Saatanaa tai paholaista, kuten kristillisessä perinteessä on määritelty." Wiccan kannattajat eivät usko, että Raamattu on Jumalan Sana. 

Kirjallisuutta: The Occult, Josh McDowell ja Don Stewart. Tässä kirjassa on yleiskatsauksia ja kristillistä kritiikkiä aiheista kuten satanismi, ennustaminen, New Age -okkultismi, spiritismi, taikuus ja taikausko. Soft back, 249 pages, $9. Powers: Testing the Psychic and Supernatural, Dan Korem. Tässä kirjassa on erinomainen raamatullinen tutkimus taikuudesta, vaikka ei erityisesti wiccaa käsittelekään. Koska wicca-uskoville taikuus on keskeisessä asemassa, tämä kirja on hyvin hyödyllinen niille, jotka haluavat lisää tietoa. Soft back, 232 pages. $9

On kysymys voimista

Yllättävän moni, 29%, suomalaisista sanoo uskovansa paholaiseen. Ranskassa tämä luku on jopa 37%. Se on kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa.

On olemassa 30 vuotta sitten Amerikassa perustettu Saatanan palvojien kirkko. Sen perustaja on laatinut kirjan, Satanic bible. Siinä pilkataan heikkoutta ja korotetaan itsekkyyttä ja halujen vapaata toteuttamista. Maailma on paha ja vain vahvin voittaa. Saatanan palvonnassa on alastomuutta sisältäviä rituaaleja ja monimutkaisia seremonioita. että veriuhrit kuuluvat palvontamenoihin. Eräissä ryhmissä on syyllistytty ihmisuhreihin. Myös huumeita käytetään rituaaleissa. Saatanan palvontaan kokoontuvia ryhmiä väitetään olevan kaikissa amerikkalaisten joukkojen sotilastukikohdissa eri puolilla maailmaa. Sota koetaan näissä palvontamenoissa tavattoman innostavaksi ja uutta voimaa antavaksi. Sodassa kuolee väkivaltaisesti paljon ihmisiä ja niin uhrataan saatanalle monien ihmisten veri.

Perkele koettaa kaikessa matkia Jumalaa. Sillä on myös omat yliluonnolliselta näyttävät lahjansa ihmisille - mediaaliset lahjat. Ne ilmenevät selvänäkemisenä, toteutuvina ennustuksina, henkiparantamisessa ihmeellisinä parantumiskokemuksina, magiassa ja noituudessa voimatekoina, spiritismissä yhteytenä henkivaltoihin.

Voimme erottaa tavallisuudesta poikkeavien kykyjen käytössä neljä eri mahdollisuutta: jumalallinen, inhimillinen, mediaalinen ja demoninen.

Meediot väittävät että on olemassa parantavia voimia ja koska parantaminen on hyvä, niin heidän mukaansa parantavat voimat ovat aina hyviä. Englannin spiritistisen liiton pääsihteeri on vakuuttunut, että liiton piirissä tapahtuvat parantumiset ovat jumalallista alkuperää. "Ne voimat tulevat suoraan Jumalalta ja ovat samoja, joita Jeesus käytti suorittaessaan ihmeparannuksia". Heillä on käytössä näitä voimia. Mutta okkultistiset voimat ovat aina demonisia, vaikka meediot kuvitelevat ne hyviksi voimiksi. Sen näemme 5 Moos 18:9-14.

Sellaisten kansojen keskuudessa, missä avoimesti palvotaan epäjumalia ja harrastaan noituutta ja magiaa, ihmiset paljon herkästi joutuvat demonisten voimien valtaan. Mitä enemmän avoin saatanan palvonta, noituus ja taikamenot yleistyvät jälkikristillisen länsimaisen kulttuurin piirissä, sitä enemmän alkaa esiintyä myös Raamatun kuvaamia riivattuja ihmisiä. "Viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia (= riivaajien oppeja) (1 Tim 4:1).

Näyttää siltä kuin kommunistisen ateismin pakkovallan alta vapautuneet mieluimmin turvautuvat kaikenlaiseen noituuteen ja taikuuteen kuin Jeesuksen Kristuksen. Lehti kertoo (HeSa, 16.10, 00), että tuhannet virolaiset hakevat tukea noidilta ja näkijöiltä. Poliisit kautta Viron kääntyivät tiukan tullen Polvamaalla eläneen noidan Martan puoleen, joka pystyi vesilasissa näkemään rikollisen tai kadonneen ihmisen kasvot. Noita kuoli talonsa palossa, jonka kuulemma oma poika sytytti. Nyt poika toimii noitana.

Eräs on maan kuulu Kaikan Laine. Toisten mukaan hän on noita, itse Laine sanoo itseään parantajaksi. Hän saa käyttää kansanparantajan nimeä ja toimii yhdessä lääkärin kanssa. 73-vuotiaan Lainen luona on käynyt jopa yli 10 000 avun tarvitsijaa vuodessa . Hänen luonaan käy myös paljon suomalaisia ja venäläisiä, ja he uskovat näihin asioihin lujasti, Sekä auttajan että autettavan onkin uskottava lujasti, muuten hoito ei tehoa.

Laine kertoo. "Taivaan taatto" oli antanut Lainelle tämän kyvyn. Puhutaan, että hänellä on kolmas silmä, jolla hän näkee sen, mitä muut eivät näe. On olemassa maa-, kosmos- ja luonnonenergiaa, joiden on oltava tasapainossa. Jos maaenergiaa on liikaa, ihmisestä voi tulla pahoja tekevä noita. "Ette kai epäile noitien ja pirujen olemassaoloa, kun katsotte menoa nyky-Virossa?", Laine kysyy. Mutta hän ei noidu eikä "ota pois" kirouksia. Lähistöllä asuva mies kertoo kuitenkin Lainen auttaneen hänen appivanhempiaan, joiden päälle oli langetettu kirous. "Jos vaikka lehmälle on aiheutettu paiseita, sivellään niitä halkaistulla perunalla. Perunan toinen puoli haudataan, toinen syötetään lehmälle." Mies kertoo myös, että kuolemansairaana pyörätuolissa ollut anoppi kävelee taas Lainen rohtojen ansiosta.

Onko mahdollista, että sittenkin akupunktiossa parantuminen perustuu itsesuggestioon ja okkultististen (jing-jang) ja demonisten voimien vaikutukseen?

Joogassa on kahdeksanportainen tie ja jo toisella askeleella pyritään luovuttamaan toiminta ja tahto jumaluudelle ja lopullisena päämääränä on tajunnallinen yhtyminen korkeimpaan.

Urpo Kyyhkynen kirjoittaa luentomonisteessaan: "Saatana yrittää (hengitysharjoituksin, ennustamisin, mietiskelyin, mantroin, ym.) murtaa auki ihmisen lihallisen kuoren ja vapauttaa ihmisen salaiset voimavarat saadakseen ihmisen valvontaansa. Valtaosa ihmisistä luulee tuon salatun voiman, jolla ihminen voi tehdä ihmeitä, olevan Jumalasta. Koetellessamme "ajan henkeä" huomaamme, että Saatana haluaa ihmisen kehittävän seuraavia kykyjä: telepatia, hypnoosi, selvänäköisyys, psykometria ("keksintö", jossa henkivaltojen avulla sielu voi toimia ihmisruumiin ulkopuolella. "Ihmisen sielu voi vaeltaa, ihmisen voi 'viskata' sielunsa mihin maantieteelliseen paikkaan tahansa, nähdä, tuntea, kuulla, haistaa, maistaa mitä tahansa."), pathetismi (sen avulla sielu voi irrottautua kivun tunteesta ja parantaa sairauksia). Kurt Koch, Christian Counselling and Occutism: "Mediumistic faculties must not be confused with charismatic gifts." "Meedion kyvyt ovat saatanan keino taistella armolahjoja vastaan. Mediumistiset kyvyt voidaan periä, ne voivat siirtyä (esim. kätten päällepanemisen kautta) tai ne saadaan okkultistisissa yhteyksissä. 

Ihmiset ovat yleensä tietämättömiä eivätkä tiedosta mediumistisia kykyjään." Kurt Koch jatkaa: "Eräs länsimaiden tunnetuimmista parantajista puhui kerran Länsi-Saksassa. Yhdessä rukoilevien ystävieni kanssa päätin mennä erääseen hänen kokoukseensa. Istuessamme kokouksessa aloimme rukoilla: 'Herra Jeesus Kristus, jos tämä mies palvelee sinua, siunaa hänen työnsä ja käytä häntä. Jos hän toimii sinun työtäsi vastaa, estä hänen työnsä tänä iltana. Sinä iltana mies voinut tehdä mitään. Kokouksen lopussa hän selitti läsnäolijoille: tänä iltana en voi tehdä mitään. Tämän illan kokouksessa vaikuttaa joitakin vastustavia voimia."

Jotenkin on häkellyttävää huomata miten 1990-luvulla länsimaissa nuorison pariin levisi tietokonepelien ja myös erilaisten fantasia-roolipelien (esim. Warhammer) ja pelikorttien (Magic) mukana laaja taikuuden, noituuden ja ikivanhojen taruolentojen joukko. Omalla tavallan tätä uutta vaihetta kuvaa myös Tähtien sota, joka tosin vie kauas tulevaisuuteen. Tätä vaihetta on edeltänyt myös Taru Sormusten Herrasta (TSH) ja Narnia-sarja, vaikka nämä olivatkin tunnustavien kristittyjen kirjoittamia. Lasten pariin on levinnyt laajasti lyhyessä ajassa Harry Potter-kirjat. Modernin sadun muodossa se kertoo velhomaailmasta, jossa vallitsee oma lainalaisuutensa ja jossa käydään taistelua hyvän ja pahan välillä.

JEESUS VAROITTAA EKSYTTÄVISTÄ VOIMISTA

Jeesuksen opetuksessa on vakavia varoituksia eksyttävistä valloista ja voimista. Hän sanoo, että nousee vääriä kristuksia ja profeettoja ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä ja niin eksyttävät, jos mahdollista valitutkin (Matt 24:24). "Teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja" (2 Piet 2:1). "Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat... noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja" (1 Tim 4:1). Siksi "rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan" (1 Joh 4:1-3). Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta (1 Joh 4:2). "Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, muut arvostelkoot" (1 Kor 14:29). Koskaan ei kukaan saa esiintyä profeettana muuten kuin niin, että kaikkia hänen puheitaan kaikki arvostelen kuuntelevat.

Vaikeutena on se, että eksyttävät henget käyttävät Jeesuksen nimeä. "Monta tulee minun nimessäni sanoen: Minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta" (Matt 24:5). "Emmekö sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia...ja tehneet monta voimallista tekoa?" "Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät" (Matt 7:22-23). Apostolien teot kertoo henkiparantajista, jotka käyttivät Jeesuksen nimeä. Tosin nämä epäonistuivat (Apt 19:13-17).

On vaikea oppia tuntemaan totuuden hengen ja eksytyksen hengen välinen ero (vert. 1 Joh 3:6).

Henki voi mennä valheen henkenä profeettojen suuhun (1 Kun 22:22). Raamattu puhuu haureuden hengestä (Hoos 4:12), saastaisesta hengestä (Matt 12:43-45), pahasta hengestä (1 Sam 16:14). "Itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi" (2 Kor 11:14).

Raamattu varoittaa myös erittäin selvästi määrätyistä asioista: "Älköön keskuudessasi olko ketään, joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta, velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- ja tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen" (5 Moos 18:10-11). "Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen, älkääkä etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi" (3 Moos 19:31, 20:6, Jes 8:19). "Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla" (3 Moos 20:27). Ehkä olemme joskus lukeneet kuningas Saulin epätoivoisesta yrityksestä päästä selvyyteen elämästään. Hän turvautui Een-Doorissa asuvaan naiseen, jonka hallussa oli vainajahenget (1 Sam 28:3-25).

Raamattu ei kiistä, etteikö olisi vainajahenkiä ja etteikö ihminen voisi päästä kosketuksiin niiden kanssa. Raamattu tuntee tällaiset okkultiset voimat ja vallat. Mutta yrityskin saada niiltä apua kielletään selvästi ja jyrkästi. Mielummin sairaana ja vaikka kuolemassa, mutta Jumalan sanaan sidottuna kuin terveenä ja onnellisena elämässä tätä lyhyttä ajallista elämää ilman Jumalan sanaa.

Vain Raamattu nousee okkultismia vastaan. Kansanomaisessa islamissa, buddhalaisuudessa, hinduismissa okkultismi on täysin sulautuneena kaikkeen uskonnonharjoitukseen. Jokainen joka on suostunut okkultistisiin istuntoihin tai käyttää okkultistisia merkkejä joutuu erittäin vaikeaan taisteluun, jos hän kääntyy Kristuksen puoleen. On ehdottoman selvästi sanoututtava irti kaikesta okkultismiin liittyvästä ja hävitettävä kaikki siihen liittyvät esineet ja kirjat. Jokainen amuletti on vahingollinen. "Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä" (1 Kor 10:21). Vain syntien anteeksiantamus Jeesuksen nimessä ja veressä katkaisee nämä pimeyden vallat (1 Joh 1:9).

VARO ITSEVARMUUTTA

Emme saa uhmata emmekä saa kuvitella olevamme tarpeeksi vahvoja. Meidän alituisena vaaranamme on oman sydämemme petollisuus. "Petollinen on sydän ylitse kaiken...kuka taitaa sen tuntea" (Jer 17:9). Meidän vaaranamme ovat myös sielunvihollisen tuhannet juonet. "Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä" (1 Piet 5:8).

Kuitenkaan emme saa antaa pelon vallata mieltämme. "Loitsut eivät tehoa Jumalan työvälineisiin" (Jer 8:17).Pahojen henkien pelko on lähtöisin pahoista hengistä. Jeesuksen Kristuksen täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon (1 Joh 4:18). "Maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman" (Joh 16:33). "Se, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa" (1 Joh 4:4). Voimme voittaa vain Jeesuksen veren ja todistuksen sanan kautta (Ilm 12:11).

Jeesuksen nimi on niin sanomattoman suuri ja kallis, ettemme toivo ja halua sitä käytettävän valheelliseen toimintaan. Se on ainoa nimi, jossa voimme pelastua iankaikkiseen elämään (Apt 4:12). Tiedämme, että Jeesuksen nimeä voidaan käyttää väärin. Älkäämme käyttäkö Jeesuksen nimeä ikäänkuin se olisi meidän instrumenttimme. Sensijaan kasvakaamme armossa ja Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa (2 Piet 3:18).

MITEN AUTAMME RIIVAAJIEN VALLASSA OLEVIA?

Älä ole liian kärkäs näkemään erilaisten ahdistusten ja sairauksien uuvuttamia ihmisiä riivaajien vallassa olevina. Samoin ei ole oikein panna demoonien tiliin lihan himoja tai tekoja, jotka nousevat esiin meidän syntisestä luonnostamme. Toki pahat henget voivat käyttää ihmisen lihan himoja hyväkseen. Meidän pääongelmamme ei ole se, mikä tule meihin ulkoapäin, vaan se mikä nousee meidän omasta sydämestämme (Mark 7:20-22).

Ranskassa kymmenettuhannet ihmiset kääntyvät katolisen kirkon puoleen ja pyytävät riivaajien ulosajamista. Toisen maailmansodan jälkeen Ranskan kirkossa oli viisi eksorkismiin (= riivaajien ulosajamiseen) erikoistunutta pappia, nyt heitä on 62. Eräs heistä, isä Lambey, kertoo, että niiden satojen joukosta, jotka vuosittain tulevat pyytämään apua riivaukseen, hän ei ole tavannut ainoatakaan oikein riivattua. Hän rukoilee ahdistuneiden puolesta tai suorittaa riivaajien ulosajamisseremonian, jos uskoo sen auttavan ihmistä.

Tällaisten ihmisten perhetausta on varsin samanlainen. Se on täynnä onnettomuuksia, avioeroja, läheisten kuolemaa ja epäonnistumisia. Kasautuvalle epäonnelle ja selittämättömälle ahdistukselle on helppo löytää jokin syy - riivaus.

Englannin kirkon ohjeissa neuvotaan, ettei ulosajamista saa suorittaa muu kuin piispan valtuuttama henkilö eikä ilman lääketieteen edustajaa. Ulosajamisen on tapahduttava rukouksen ja sakramentin yhteydessä ja niin vähän julkisesti kuin suinkin.

Valvo ja pidä huoli, että sinä itse elät jokapäiväisessä synnintunnossa, sydämen katumuksessa ja tietoisessa Jeesuksen rangaistuskärsimyksen ja uhriveren avuksi huutamisessa. Juurru syvälle Jumalan sanaan. Tiedä, että yksin Jeesus voi vapauttaa.

VAPAAKSI PAHOLAISEN VALLASTA

Tormod Engelsvikenin kirja Vapaaksi paholaisen vallasta (Perussanoma, Juva 1994) on erinomainen käsikirja jokaisen lähetystyöntekijän peruskirjastoon. Otan tähän vain hänen kirjansa lopussa olevat neuvot sielunhoitajalle.

Sielunhoitajalla on oltava sekä asiatietoa riivauksesta että yleistä hengellistä tietoa ja näkökykyä. Hänen on perustauduttava Jumalan sanaan. Henkilökohtainen usko on välttämättömyys. Rukous ja paasto ovat luonnollisia valmistautumiskeinoja.

Sielunhoitajan ei tarvitse olla psykiatrian asiantuntija eikä psykologi, mutta hänen on tunnettava näitäkin aloja siinä määrin, että hän voi tehdä aloitteen yhteistyöstä muiden asiantuntijoiden kanssa huomatessaan asian vaativan sitä. Hänen on tunnettava omat rajansa.. Hänen on hyvä olla kypsä henkilö, joka on lisäksi hurskas, viisas ja nuhteeton persoona. Sielunhoitajan ominaisuudet eivät kuitenkaan ole ratkaisevia lopputulokselle, vaan Jeesuksen valta ja auktoriteetti, joka otetaan käyttöön.

Sitä hetkeä, jolloin ihminen vapautuu pahoista hengistä, ei ale eristää omaksi erilliseksi asiakseen, vaan se on yksi linkki pitkässä sielunhoidon ketjussa. Kun joku tarvitsee tämänlaatuista sielunhoitoa, on suureksi avuksi (niin kuin toki sielunhoidossa ja terapiassa muutenkin), että sielunhoitaja saa tilanteeseen johtaneista syistä mahdollisimman hyvän kuvan. On välttämätöntä olla selvillä henkilön fyysisestä ja hengellisestä terveydestä.

Hyvä on tietää myös asianomaisen sosiaalisesta taustasta, tottumuksista, eettisistä ja uskonnollisista näkemyksistä, suhteesta perheeseen ja ystäviin sekä erityisistä kokemuksista, joilla voi olla merkitystä onnettoman tilanteen syntymiselle.

Erityisesti on selvitettävä mahdolliset yhteydet okkultismiin tai epäjumalanpalvelukseen. Nämä tiedot selviävät parhaiten luottamuksellisissa sielunhoitokeskusteluissa, joita käydään niin asiakkaan itsensä kuin hänen lääkärinsä tai psykiatrinsa kanssa.

Jos vain suinkin mahdollista, sielunhoitoon etsiytynyttä on rohkaistava tunnustamaan avoimesti syntinsä. Ripissä on hyvä tunnustaa erityisesti synnilliset okkultistiset yhteydet, jotka sitovat asianomaista. Etiopiassa esimerkiksi on erittäin tärkeää tunnustaa Saatanan kanssa tehdyt sopimukset tai liitot. Tämä johtaa näiden tekojen hylkäämiseen. Pimeyden valtojen kanssa tehdyt sopimukset on tietoisesti rikottava. Saatanasta ja pahoista hengistä sanoudutaan irti, jotta ne vastaisuudessa menettäisivät otteen uhristaan ja koska asianomainen vapautumisen jälkeen kuuluu Jeesukselle, eikä hänellä ole enää mitään tekemistä pahojen henkien kanssa.

Syntien anteeksiannon julistaminen, absoluutio, kuuluu myös sielunhoitoon. jos on kysymys riivauksesta, pahojen henkien valtaama ihminen ei pahoista hengistä johtuen kykene rukoilemaan, uskomaan Jeesukseen tai tunnustamaan hänen nimeään. Pahat hengethän reagoivat kaikkein voimakkaimmin juuri silloin, kun Jeesuksen nimi mainitaan ja ihmisille julistetaan evankeliumia Jeesuksen sovintoverestä ja ylösnousemuksesta.

Henkiä karkotettaessa paikalla on syytä olla vain muutama ihminen. Karkottajan lisäksi läsnä olisi hyvä olla kristitty lääkäri tai psykiatri ja joku uhrin omaisista. Koska henget pyrkivät monin tavoin vahingoittamaan niiden karkottajaa ja muita läsnäolijoita sekä häpäisemään heitä, on välttämätöntä, että kaikki ovat hyvin valmistautuneet sekä uskossa että rukouksessa, niin ettei jää mitään aihetta arvosteluun. Itse karkottamisen aikana tulisi jonkun (tai joidenkin) kristityn toisessa paikassa rukoilla riivauksen uhrin ja toimituksessa mukana olevien puolesta.

Henkien karkottamisessa ei tarvitse käyttää mitään erityistä kaavaa. Se ei perustu taikuuteen, rituaaleihin tai mihinkään muuhunkaan, missä ihmisten valta voisi tulla esiin.

Karkottaminen tapahtuu Jeesuksessa nimessä hengelle annetulla käskynä (eksorkismi, Mark 9:25; Apt 16:18). Käskyn tarkoituksena on ajaa henki ulos ihmisestä, niin ettei se enää palaa. Apuna voivat olla vaikkapa seuraavat sanat: Minä sanoudun irti kaikista yhteyksistäni saatanaan, häneen pimeään olemukseensa ja töihinsä. Minä antaudun sinulle, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki ja tahdon kaikessa.luottaa sinuun. Luther antaa meille tällaiset sanat: "Minä vannotan sinua sinä epäpuhdas henki, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, että sinä tulet ulos ja poistut tästä Jumalan palvelijasta." Mielestäni tähän on liitettävä myös se minne hengen on mentävä: "Mene syvyyteen."

Joissakin tapauksissa voi olla tärkeää saada tietää henkien lukumäärä, nimi (olemus), miten ne ovat saaneet ihmisen valtaansa ja mahdollisesti muitakin tarpeellisia tietoja. Missään nimessä hengen kanssa ei kuitenkaan tule ryhtyä varsinaiseen keskusteluun.

Henget lähtöön liittyy yleensä tiettyjä merkkejä. Yleensä kenellekään läsnäolijoista eikä uhrille itselläkään jää epäselvyyttä siitä, että henki on poistunut ihmisestä.

Jälkikäteen on tärkeää johdattaa demoneista vapautunut ihminen tunnustamaan uskonsa Jeesukseen ja saattaa hänet pyhien yhteyteen. jotta ihminen voisi säilyä uskossa ja vahvistua vaelluksessaan Kristuksen yhteydessä, hänen on noudatettava Jumalan sanaa (Luuk 11:28) ja käytettävä armonvälineitä.

Tärkeää on myös hävittää kaikki taikakalut, kirjat, amuletit. Ongelmallisia voivat olla taiteen nimen turistimatkan suojassa olevat taikaesineet.

Tarkoituksenamme ei ole, että näistä ohjeista muodostuisi pahojen henkien karkottamisen oppikirjaa tai yleisohjetta.

Riivaukset ovat Pohjoismaissa niin harvinaisia, että vain harva joutuu koskaan niiden kanssa tekernisiin. Ne, jotka omasta tahdostaan tai tahtomattaan joutuvat sielunhoidossa sellaiseen tilanteeseen, jossa pahojen henkien karkottaminen tulee ajankohtaiseksi, voivat saada alan ulkomaisesta kirjallisuudesta käytännön opastusta aiheeseen.

Jos kristitty joutuu tilanteeseen, jossa saattaa olla kysymys riivauksesta, hänen tulee ottaa yhteys kokeneisiin kristittyihin johtajiin ja sielunhoitajiin. Nämä voivat auttaa tilanteen arvioimisessa, ja mikäli kyseessä todella on riivaus, myös suorittaa henkien karkottamisen.

On vaarallista, jos kuka tahansa näistä asioista kiinnostunut kristitty alkaa harrastaa omaa "henkien karkotuspalveluaan". Aidoissa riivauksissa uhri voi olla niin väkivaltainen, että hänet on taltutettava väkisin. Pohjoismaiden kaltaisissa oikeusvaltioissa voiman käyttö toista ihmistä kohtaan on tarkasti rajattua. Olosuhteiden täytyy olla niin turvalliset, ettei vaivatun ihmisarvoa loukata.

Sen sijaan yhteiskunta ei voi lainsäädännöllä kieltää tai rajoittaa henkien karkottamista, koska se loukkaisi törkeästi uskonnonvapautta.

Myös jonkinlaiset tilapäiset henkienkarkottamiskokeilut voivat olla vaarallisia, sillä silloin henkiä voidaan yrittää karkottaa myös sellaisista ihmisistä, joissa sellaisia ei ole. Vaarana on myös, että levottomuutta ja riivauksien pelkoa kylvetään neuroottisten ihmisten mieliin, mikä pahentaa jo olemassa olevaa psyykkistä sairautta. Olisi toivottavaa, että kirkot ja järjestöt saisivat rivinsä tässä suhteessa järjestykseen.

Jokaisella asiasta kiinnostuneella ei voi olla oikeutta laatia diagnoosia riivauksesta ja suorittaa henkien karkottamisia. Mutta huolehtiessamme järjestyksestä ja kontrollisia ja halutessamme olla aiheuttamatta tarpeetonta pahennusta maailmalla, emme saa kuitenkaan laiminlyödä Jumalan sanaan perustuvaa velvollisuuttamme.

Kristillisen kirkon on huolehdittava siitä, että demonien ahdistamia ja riivaamia ihmisiä ovat auttamassa pätevät henkilöt, joilla on sekä kokemusta sielunhoidosta että tiettyä hengellistä varovaisuutta ja jotka tuntevat hyvin Raamatun.

Kaikkien tehtävien hoitoon liittyy erehtymisen mahdollisuus. Kristuksen palvelijat eivät ole siinä suhteessa poikkeus. Kuitenkin kirkon tehtävänä on auttaa demonien vaivaamia ihmisiä Raamatun viitoittamalla tavalla. Opetuslapset saivat Herraltaan käskyn julistaa evankeliumia, parantaa sairaita ja karkottaa pahoja henkiä. Tehtävä on vieläkin voimassa. Kirkon julistuksessa ja diakoniassa on pahojen henkien karkottamisella oma oikeutettu paikkansa.