Runollisten kirjojen työehtävät

Olavi Peltola

Kirjat:
Job
Psalmit
Sananlaskut
Saarnaaja
Laulujen Laulu

JOB
Testaa tietosi

Mille aikakaudelle Jobin kirjan ilmapiiri vie meidät?
Miten kirja alkaa ja mihin se päättyy?
Ympäröi oikea vastaus:
Jobin vastuu lapsistaan ilmeni a) heidän hyvinvoinnistaan huolehtimisena, b) omaisuuden keräämisenä heille, c) hätänä siitä, etteivät he vain olleet tehneet syntiä, d) hyvän aseman ja koulutuksen hankkimisena (1:5).
Saatana sai luvan koetella Jobia a) koska syyttäjänä hän halusi kiusata ihmistä, b) jotta hän selvittäisi, perustuiko Jobin
hurskaus vain hyvinvointiin, c) vai oliko Job tehnyt syntiä (2:5).
Mitkä olivat Jobin kokemat kärsimykset?
Mitä Jobin vaimo ehdotti? (2:9)
Mikä oli Jobin ystävien päävastaus kärsimyksen ongelmaan?
Mikä oli Jumalan vastauksen pääsisältö?
Työtehtävät
Miksi Jobin ystävät epäonnistuivat Jobin auttamisessa?
Mikä oli Elihun vastaus Jobin ongelmaan?
Minkä vastauksen Jobin kirja antaa kärsimyksen ongelmaan?

PSALMIT
Testaa tietosi

Mitä tarkoittavat Psalmien heprealaiset nimet Tefilloot ja Tehilliim?
Montako psalmeja on, ja kuinka moneen kirjaan ne on jaettu?
Mistä psalmista löydät seuraavat kohdat:
- Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet
kunnialla ja kirkkaudella.
- Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
- Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään.
- Iloita saa se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen
syntiään.
- Niinkuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan
sinua, Jumala.
- Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun
syntini suuren laupeutesi tähden.
- Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä, älä jätä, kun voimani
uupuvat.
- Minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä turvaan Herraan,
Jumalaani.
- Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka
kaipaavat pyhälle matkalle.
- Joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan
varjossa...
- Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on
sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini.
- Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat.
- Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa.
- Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Jumalani, kuule minua!
- Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni.
Mitkä ovat Psalmien neljä pääteemaa?
Mainitse ainakin neljä asiaa, jotka toistuvat valituspsalmeissa.
Mainitse jokin psalmin jae, jossa kuvastuu syvä luottamus Herraan.
Mainitse jae psalmista, jossa tulee esiin synnintunto.
Mainitse kohta psalmista, joka kertoo anteeksiantamuksesta.
Työtehtävät
Millaisia profetioita psalmeissa on Jeesuksen kärsimyksestä ja kuninkuudesta?
2. Miten meidän on suhtauduttava sellaisiin psalmien kohtiin, joissa puhutaan vihollisista ja vaaditaan kostoa?
3. Mitkä aiheet psalmien rukouksista ovat koskettaneet sinua tähän mennessä syvimmin, ja millaisiin elämäntilanteisiin ne ovat liittyneet?

SANANLASKUT
Testaa tietosi

Mikä on Sananlaskujen teema?
Millä UT:n kirjalla on eniten yhteyksiä Sananlaskuihin?
Mitä on Herran pelko?
Vastaa:
- Kenelle Herra antaa armonsa? (3:34)
- Mikä on viisauden alku? (9:10)
- Mitä on varjeltava ennen muuta ja miksi? (4:23)
- Mitä tapahtuu sille, joka rikkomuksensa salaa? (28:13)
Työtehtävät
Mikä on Sananlaskujen kirjan mukaan viisautta, ja miten sitä hankitaan?
Millä tavoin Sananlaskut viittaa Jeesukseen?

SAARNAAJA
Testaa tietosi

Mikä on Saarnaajan tehtävä Jumalan ilmoituksessa?
Mikä on Saarnaajan kirjan teema? (1:2)
Mainitse kolme Saarnaajan elämänohjetta.
Mikä on Saarnaajan lähetysteksti? (11:1)
Mikä on Saarnaajan käsitys kuolemasta?
Millä sanalla Saarnaaja viittaa Jeesukseen? (12:11)
Miten Saarnaaja ratkaisee sen vaikeuden, että hyvän käy samoin kuin syntisenkin?
Mitä Saarnaaja opettaa synnistä?
Mistä Saarnaaja on löytänyt ilon?
Työtehtävä
Mikä on mielestäsi Saarnaajan kirjan sanoma tämän päivän ihmiselle?

LAULUJEN LAULU
Testaa tietosi

Mitkä ovat Laulujen Laulun neljä tulkintatapaa, ja mitä ne sisältävät?
Mainitse kolme rakkaudesta puhuvaa lausetta Laulujen Laulusta.
Mainitse viisi kasvia ja eläintä, jotka esiintyvät Laulujen Laulussa
Työtehtävä
Mitä Laulujen Laulun jakeita uskaltaisit käyttää kuvaamaan Jeesuksen ja häneen uskovan ihmisen läheistä suhdetta? Millä perustelet niiden käyttöä?