Tehtävät

HISTORIALLISTEN KIRJOJEN TESTIT JA TYÖTEHTÄVÄT
Olavi Peltola

Kirjat:
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
Ensimmäinen Samuelin kirja
Toinen Samuelin kirja
Ensimmäinen kuninkaiden kirja
Toinen kuninkaiden kirja
Ensimmäinen aikakirja
Toinen aikakirja
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja

JOOSUA
Testaa tietosi

1. Millä sanoilla Herra lähettää Joosuan antamaansa tehtävää suorittamaan?
2. Mikä uskonasenteen ilmaus tulee esiin yli 30 kertaa tässä kirjassa?
3. Mitä paljastettu miekka kädessä seisova mies vastasi Joosuan
kysymykseen: Oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? (Joos 5:14).
4. Minkä merkin turvissa Rahab pelastui? Mihin tämä merkki viittaa?
5. Mikä aiheutti tappion Ain luona?
6. Alleviivaa Joosuan puheesta (23-24) ne kohdat, jotka mielestäsi
korostavat Jumalaa historiassa toimivana Jumalana.
7. Ketä sinä itse tahdot tänään palvella (24:15)?
Työtehtävät
1. Mitkä olivat tärkeimmät opetukset Joosuan koulutuksessa Jumalan
hänelle antamaan tehtävään?
2. Mitä merkitsi täyttymys Joosuan kirjan valossa?

TUOMARIT
Testaa tietosi

1. Montako luopumuksen aikaa on kuvattu Tuomarien kirjassa?
2. Kuka on Debora?
3. Millaisia merkkejä Gideon vaati Jumalalta?
4. Monellako miehellä Gideon voitti vihollisarmeijan?
5. Mistä Jeftan tytär on tullut kuuluisaksi?
6. Miksi shibbolet oli tärkeä?
7. Millä aseella Simson löi 1000 vihollista kuoliaaksi? (15:15)
8. Mikä oli Simsonin voiman salaisuus (16:17)?

RUUT
Testaa tietosi

1. Mistä Noomin perhe oli kotoisin?
2. Ruutin kansallisuus (1:4)
3. Mikä oli Noomin katkera murhe? (1:21)
4. Millä tavoin Ruutin kirja viittaa Jeesukseen?
Työtehtävät
1. Jeesuksen sukuluettelon neljä naista ja heidän elämänsä opetus.
2. Ruutin kirjan sanoma meille.

ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA
Testaa tietosi

1. Mihin vuosiin sijoittuvat 1. Samuelin kirjan tapahtumat?
2. Mikä oli Hannan ahdistuksen syy, ja miten hän siitä selvisi?
3. Missä oli Eelin lankeemus? (2:29)
4. Mitä Samuel vastasi Herran kutsuun? (3:9)
5. Mitkä Israelin johtajanvirat yhdistyivät Samuelissa?
6. Mitä merkitsee Eben-Eser? (7:12)
7. Miksi kansa halusi kuninkaan? (8:20)
8. Mikä oli ratkaisevaa Daavidin voitelemisessa kuninkaaksi? (16:7)
9. Millä tavoin Daavid toi helpotusta Saulin ahdistukseen?
10. Miten Daavid voitti Goljatin?
11. Minkä opetuksen Abigail antoi Daavidille? (25:33)
Työtehtävät
1. Mitä Hanna ja Samuel opettavat meille rukouksesta?
2. Miksi Jumala hylkäsi Saulin?
3. Daavidin kasvu kansansa johtajaksi.

TOINEN SAMUELIN KIRJA
Testaa tietosi

1. Mihin ajanjaksoon vie meidät Toinen Samuelin kirja?
2. Kuinka vanhana Daavid tuli kuninkaaksi? (5:4)
3. Miksi Mikal halveksi Daavidia? (6:16)
4. Kuka oli Salomon äiti? (12:24)
5. Mitä Simei teki Daavidille? (16:7)
6. Mikä oli Daavidin vastaus Simeille? (16:11)
7. Mikä profeetallinen opetus sisältyy tähän monista sodista ja
paljosta väkivallasta kertovaan Toiseen Samuelin kirjaan?
8. Mitä Daavid vastasi, kun hän sai valita kolmesta vitsauksesta yhden? (24:14)
9. Miten löytyi tulevan temppelin paikka? (24:21)
Työtehtävät
1. Millaista oli Daavidin elämä kuninkaana Toisen Samuelin kirjan
mukaan?
2. Millainen on Jumalan armoliitto Natanin antaman lupauksen ja Daavidin
lankeemuksen valossa? Miten Daavid suhtautui tähän

ENSIMMÄINEN KUNINKAIDEN KIRJA
Testaa tietosi

1. Kuinka pitkää ajanjaksoa Ensimmäinen kuninkaiden kirja käsittelee?
2. Mitä Salomo anoi Jumalalta öisessä ilmestyksessä? (3:9)
3. Mitä oli liitonarkussa sisällä? (8:9)
4. Mitä varten temppeli rakennettiin? (8:16, 29)
5. Milloin Jerusalemin temppeli vihittiin?
6. Mikä oli Salomon luopumuksen syy? (11:4)
7. Miksi ja milloin valtakunta jakautui? (11:11)
8. Millaista neuvoa Rehabeam seurasi? (12:13-16)
9. Mikä oli Jerobeamin synti? (12:28)
10. Mistä tunnet Keritin puron? (17:3)
11. Minkä ihmeen Sarpatin leski sai kokea? (17:16)
12. Millä tavoin Baalin profeetat huusivat jumalansa nimeä? (18:26, 28- 29)
13. Millä tavoin Herra ilmestyi Elialle Horebin vuorella? (19:12)
14. Miten Nabotin viinitarha anastettiin? (21:8-11)
15. Mikä profeetta Miikan mukaan aiheutti väärän profetoimisen? (22:22)
16. Miten erotan oikean ja väärän profetoimisen Miikan opettamana?
Työtehtävät
1. Mitä Salomon temppelin vihkimisruno opettaa meille rukouksesta?
2. Elian elämän ja toiminnan antamat opetukset hengelliselle elämälle

TOINEN KUNINKAIDEN KIRJA
Testaa tietos
i

1. Milloin Samaria ja Jerusalem tuhoutuivat?
2. Miten Elia kuoli? (2:1)
3. Mainitse kolme Elisan tekemää ihmettä.
4. Miten Naaman puhdistui spitaalista? (5:11)
5. Missä kahdessa yhteydessä kerrotaan tulisista vaunuista ja hevosista? (2:1; 6:17)
6. Mikä oli pappi Urian synti? (16:11)
7. Kuka profeetoista rohkaisi kuningas Hiskiaa? Miten? (19:20)
8. Mikä sai aikaan kuningas Josian aikaisen herätyksen? (23:2-3)
Työtehtävät
1. Profeetta Elisan palvelutyön luonne
2. Israelin ja Juudan tuhon syyt Toisen Kuningasten kirjan mukaan

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA
Testaa tietosi

1. Millä nimellä alkaa Ensimmäinen aikakirja?
2. Mikä on Ensimmäisen aikakirjan teema?
3. Mikä on Ensimmäisen aikakirjan avainjae?
4. Mikä on Ensimmäisen aikakirjan sukuluettelon sanoma?
5. Kenen toiminnasta Ensimmäinen aikakirja pääasiassa kertoo?
6. Mitkä Raamatun kirjat kertaavat aikaisemmin kerrottua?
7. Mitä sisältää lupaus, että Daavidin ja hänen jälkeläistensä
valtaistuin on oleva iäti vahva? (Luuk 1:33)
8. Miksi Araunan puimatanner on tärkeä? (21:15, 18)
9. Miksi Daavid ei saanut rakentaa temppeliä? (22:9)
10. Mitä merkitsee nimi Salomo? (22:9)

TOINEN AIKAKIRJA
Testaa tieto
si

1. Minä vuonna temppeli vihittiin?
2. Mikä oli ylistyksen aiheena temppeliä vihittäessä? (5:13; 7:3)
3. Kuinka kauan ensimmäinen temppeli oli pystyssä?
4. Millä tavoin Josafat sai voiton ylivoimaisesta vihollisesta?
5. Miksi pappi Sakarja surmattiin? (24:20-21)
6. Mitkä ovat ne kolme virkaa, joiden kautta Herra hoitaa kansaansa,
ja miten se tapahtuu kunkin kautta?
7. Ketkä ovat ne viisi kuningasta, joista Jumala antaa tunnustuksen
sanassaan, että he tekivät sitä, mikä oli oikein?

ESRA
Testaa tietosi

1. Milloin valmistui ns. toinen temppeli?
2. Milloin Esra tuli Jerusalemiin?
3. Millä tavoin vastustajat estivät temppelin rakentamisen? (4:5)
4. Mitä sanontaa Esra käytti kuvatessaan jumalan siunausta elämässään?
(7:28)
5. Miksi Esra ei pyytänyt matkalleen sotilaita turvaksi? (8:21-22)
6. Mikä oli Esran mukaan juutalaisten uskottomuutta? (10:2)

NEHEMIA
Testaa tietosi

1. Koska Nehemia vaikutti?
2. Mistä on Neh 8:10:n ydinajatus?
3. Missä yhteydessä Nehemian kirjassa puhutaan ketuista? (4:3)
4. Mikä on Nehemian kirjan opetus profeetoista? (6:14)
5. Missä yhteydessä Salomo tulee esiin tässä kirjassa? 13:26)
Työtehtävä
1. Kerro vaikeuksista, jotka kohtasivat Nehemiaa muurin rakentamistyössä.
Mitä voimme niistä nyt oppia Jumalan valtakunnan työssä?

ESTER
Työtehtävä

1. Millä tavoin Esterin kirja havainnollistaa Jumalan armoa?