16. viikko (huhtikuu)

IHMEISTÄ SUURIN

Jeesuksen ylösnousemus on luomisen jälkeen Jumalan tekemistä ihmeistä kaikkein suurin. Tuona aamuna lähellä Golgatan kumpua olevalla puutarhahaudalla tapahtui jotain täysin ainutkertaista. Marian poika Jeesus Nasaretilainen oli totisesti kuollut tiettynä päivänä huhtikuuta vuonna 30. Nyt Jumala herätti hänet kuolleista. Uusi maailmanaika oli alkanut.

On jotenkin merkillistä, että kaikkien neljän evankeliumin ja Apostolien tekojen ylösnousemuskertomukset ovat lyhyitä ja karun asiallisia (Matt 28, Mark 16, Luuk 24, Joh. 20-21 ja Apt :1 - 1 l). Olisi hyvä, jos voisit ääneen lukien kerrata ne. Siihen ei mene montakaan minuuttia, eikä se aika ole hukkaan heitettyä. Samalla tulee jälleen kerratuksi lähetyskäskyt.

Haudan suulle oli pantu suuri kivi, se oli lukittu sinetillä ja sotilaat vartioivat sitä (Matt 27:66). Kaikki haudalla käyneet totesivat, että kivi oli vieritetty pois ja ettei hautakammiossa ollut Jeesuksen ruumista. Hauta oli tyhjä. Jotain yllättävää oli tapahtunut Jeesukselle. Opetuslasten ensimmäinen selitys oli, että juutalaiset olivat ottaneet Herran ruumiin pois haudasta ja vieneet tuntemattomaan paikkaan (ks. Joh 20:2). Näin ei ollut tapahtunut, sillä juutalaiset vaativat sotilaita selittämään tyhjän haudan arvoitusta väitteellä, että opetuslapset olivat varastaneet ruumiin (Matt 28:13).

Tosiasia oli, että hauta oli ja jäi tyhjäksi. Uskolle riittävät enkelin sanat: "Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös" (Matt 28:6) ja Jeesuksen ilmestykset opetuslapsilleen.

Jokainen evankeliumi kertoo opetuslasten epäilystä ja kamppailusta, ennen kuin heidän sydämissään syntyi usko siihen, että Jeesus oli totisesti ylösnoussut. Tässä kamppailussa Juudas ei enää ollut mukana. Hän oli epäuskonsa vallassa tehnyt liian hätäisiä johtopäätöksiä. - Älä sinäkään hätäänny epäuskosi tähden. Odota vielä Herran ilmestymistä. Huuda Jeesusta avuksesi keskellä epäuskoasi. Älä anna masennuksen voittaa.

Uskon syntyminen Jeesuksen ylösnousemukseen oli ja on suuri ihme. Siksi usko on valtava etuoikeus ja lahja. Se on uskoa kirjoitettuun sanaan. "Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat" (Joh 20:29).

Emme ehkä koskaan täällä ajassa ymmärrä ylösnousemuksen suunnatonta merkitystä ja vielä vähemmän sen vaikutusta koko maailmaan. Ymmärrämme kyllä juutalaisten enemmistöä, kun he tänäänkin torjuvat Jeesuksen messiaanisuuden väitteellä, ettei mikään maailmassa ole muuttunut hänen tultuaan. Jeesuksen ylösnousemus ei muuttanut maailman taloudellista ja poliittista todellisuutta; luonto ei muuttunut paratiisiksi eikä elämä tullut ihmiselle yhtään sen helpommaksi.

Usko ylösnousemukseen merkitsee, etteivät yksinäisyys, sairaus, heikkenevät voimamme, uupumus eikä lopulta kuolemakaan ole mitään lopullista. Toki tuo kaikki tuntuu pahalta. Kenenkään ei ole helppo riisuutua maallisesta majasta (2 Kor 5:1-4). Jeesuksen ylösnousemuksen tähden sairauden, uupumuksen ja kuoleman ota on kuitenkin vain hetken kestävä ja kevyt ahdistus. Se ei sano viimeistä sanaa meidänkään kohdallamme.