Tehtävät

VIIDEN MOOSEKSEN KIRJAN TIETOTESTIT JA TYÖTEHTÄVÄT
Olavi Peltola

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN KIRJA

Testaa tietosi

Millä hepreankielisellä sanalla Raamattu alkaa?
Mitä Raamatun alkusanat opettavat meille?
Missä on Raamatun ensimmäinen viittaus Jeesukseen Kristukseen? (1:3)
Miksi Jumala katsoi Aabeliin mutta ei Kainin uhrin puoleen?
Miksi Henok mainitaan?
Mikä oli vedenpaisumuksen syy?
Missä luvussa kirjan näkökulma muuttuu?
Millä vuosisadalla Abraham mahdollisesti eli?
Minkä kolmiosaisen lupauksen Jumala antoi Abrahamille?
Kuka oli Melkisedek, ja miksi hän on esillä?
Mainitse kolme Jeesuksen esikuvaa eli tyyppiä.
Mitä merkitsee Joosefin pojan nimi Efraim? (41:52)

Työtehtävät

Mihin asioihin käärme vetoaa houkutellessaan ihmistä pahaan? Mainitse ainakin neljä aluetta. Millä tavoin samat kiusaukset tulevat meitäkin vastaan?
Missä Ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumissa on nähty viittauksia Jeesuksen uhrikuolemaan ja hänen uhrikuolemaansa?
Millä tavoin Joosefia ja hänen elämänvaiheitaan voidaan pitää Jeesuksen esikuvina (tyyppeinä)? Miten tällainen Raamatun tulkinta perustellaan?
Mitä usko on, miten se syntyy ja ilmenee Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ?
Jumalan liitot Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa.
 

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA

Testaa tietosi

Mitä tarkoittaa exodus?
Mille vuosisadalle sijoitetaan Toisen Mooseksen kirjan tapahtumat?
Mitkä ovat kirjan neljä pääosaa?
Mitkä ovat kirjan avainluvut?
Mikä Aabrahamin saama lupaus täyttyy Toisessa Mooseksen
kirjassa?
Mihin sukukuntaan Mooseksen isä kuului? (2:1)
Minkä nimen Jumala antoi itsestään ilmestyessään palavassa
pensaassa? (3:14)
Miksi Mooses ei halunnut palata Egyptiin? (4:1)
Mikä suojeli israelilaisten esikoisia kuolemalta? (12:13)
Missä luvussa on kymmenen käskyä?
Kuinka kauan Israel viipyi Siinain vuorella?
Mikä oli Moosekselle kohtalokas lankeemus?
Miten Jumala johti kansaansa erämaassa? (40:38).

Työtehtävät

Miten Moosesta koulutettiin elämäntehtäväänsä?
Kuvaile Moosesta rukouksen ihmisenä.
Miten Jumalan vapautti kansansa orjuudesta?
Miten Toisessa Mooseksen kirjassa tulee esiin ihmisen kapina
Jumalaa vastaan?
Miten Toinen Mooseksen kirja julistaa sanomaa sovituksesta?
Miten Toinen Mooseksen kirja viittaa Jeesukseen?
 

KOLMAS MOOSEKSEN KIRJA

Testaa tietosi

Kuinka monta viittausta Uudessa testamentissa on Kolmanteen Mooseksen kirjaan?
Mitkä ovat kirjan kolme pääosaa?
Mihin sanomaan Kolmas Mooseksen kirja keskittyy?
Mikä on kirjan avainjae?
Mitä tarkoittaa jom kippur?
Mitä on Asasel?
Kuinka monta kertaa sanat Minä olen Herra esiintyvät luvussa 19?
Minkä muistoksi juutalaiset viettävät helluntaita?

Työtehtävät

Miksi tarvitaan sovitusta ja miten se tapahtuu Kolmannen Mooseksen kirjan mukaan?
Uhrit Kolmannessa Mooseksen kirjassa.
Herran säätämien juhlien aihe ja niiden hengellinen tarkoitus
Kolmannen Mooseksen kirjan mukaan.
 

NELJÄS MOOSEKSEN KIRJA

Testaa tietosi

Mikä on kirjan avainjae? Opettele se ulkoa, muista myös sen paikka.
Kuinka pitkää aikaa tämä ajanjakso kuvaa?
Missä paikassa Herra puhui jatkuvasti Moosekselle?
Mihin viittaa säädös, ettei siitä saanut rikkoa ainoatakaan muuta? (4 Moos 9:12).
Ketkä pääsivät luvattuun maahan?
Kuka oli Bileam ja millä keinoin hän toimi?
Mainitse tästä kirjasta viisi asiaa, jotka viittaavat Kristukseen.

Työtehtävät

Pohdi uskon ja epäuskon välistä taistelua 4 Moos 13-14:n mukaan. Mikä on uskon ja mikä epäuskon hedelmä? Mikä synnyttää uskon?
Millä tavoin 4 Moos julistaa Jumalan armoa?
 

VIIDES MOOSEKSEN KIRJA

Testaa tietosi

Mitä merkitsee latinalainen nimi Deuteronomium?
Minkä Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetun lupauksen täyttymyksen edessä ollaan Viidennessä Mooseksen kirjassa?
Millainen on Israelin valinnan ja sen sisäisen tilan välinen suhde?
Montako kertaa tässä kirjassa toistuu käsky täyttää lainsanat?
Mistä Eebal ja Garissim ovat tässä kirjassa vertauskuvia?
Missä luvussa on kymmenen käskyä?
Miten kuuluu juutalaisten uskontunnustuksen ydinosa? (6:4)
Mistä erotat väärän profeetan? (13:2)
Minkä mukaan meidän on annettava lahjoja? (16:17)
Missä yhteydessä Jeesus vetosi kolme kertaa tähän kirjaan?
Montako Kristusta koskevaa ennustusta on laskettu olevan Mooseksen kirjoissa?

Työtehtävät

Millaisena nähdään lain noudattamisen tie Viidennessä Mooseksen kirjassa, ja mihin se käytännössä johtaa?
Mitä sisältää Viidennessä Mooseksen kirjassa toivo uudesta liitosta?
Millä tavoin Viides Mooseksen kirja viittaa Jeesukseen?