Avuksi muitten Apostolisten kirjeitten ja Profeetallisen kirjan opiskeluun

Olavi Peltola

KIRJE HEPREALAISILLE
Testaa tietosi.

1. Mitä tiedämme kirjeen kirjoittajasta?

2. Mikä on kirjeen pääteema?

3. Millainen oli kirjeen vastaanottajien elämäntilanne?

4. Mitä kaikkea suurempana kirje pitää Jeesusta?

5. Miksi Jeesus tuli ihmiseksi?

6. Miksi tarvittiin sovitusta?

7. Miten sovitus tapahtui?

8. Mikä on luomisen jälkeen Jumalan ihmeistä suurin?

9. Kirjeen opetus Jeesuksen takaisinpaluusta

10. Mitkä väitteet Hepr:ssä aiheuttivat sen, ettei Luther halunnut arvostaa kirjettä? Miten niitä kohtia

tulee tulkita?

11. Montako lainausta kirjeessä on VT:sta?

12. Millaisina Hepr näkee VT:n laitokset ja virat?

Työtehtäviä

1. Mitä asioita Jeesuksen suuruudessa Hepr korostaa?

2. Mainitse kolme sellaista kehotusta Hepr:ssä, jotka ovat jääneet mieleesi ja kerro miten sovellat niitä

omaan elämääsi.

3. Millä tavoin Hepr havainnollistaa ylipapin viran avulla Jeesuksen tehtävän ja sen suuruuden?

JAAKOBIN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Miksi Jaak:n ei haluttu hyväksyä UT:n kirjakokoelmaan?

2. Miten Jaakob kuoli?

3. Kirjeen keskeinen hengellinen opetus.

4. Mitä VT:n kirjaa Jaak sisältönsä puolesta vastaa?

5. Mistä synnistä Jaakob erityisen väkevästi varoittaa?

7. Mitä Jaakob oikean uskon tuntomerkeistä?

8. Mikä Jaakobin kehotuksista on erityisesti puhutellut sinua?

Työtehtävä

1. Mitä Jaakob opettaa tekojen ja uskon vanhurskaudesta? Miten se suhtautuu Paavalin

opetukseen?

 

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Mikä oli 1 Piet:n kirjoittamisen syy?

2. Millä tavoin Pietari vertaa Jeesusta kiveen?

3. Miten kolmiyhteinen Jumala toimii uskovan elämässä?

4. Onko pakanoilla mahdollisuus pelastua kuolemansa jälkeen?

5. Mitä pidät suurimpana Kristukseen uskovan rikkautena 1 Piet:n mukaan?

6. Miten kirjeen vastaanottajat olivat saaneet omakseen Kristuksen rikkaudet?

7. Montako oikean elämän kehotusta on kirjeessä?

8. Mikä on Pietarin kehotusten perustana?

9. Mitä Pietari opettaa kasteesta?

Työtehtäviä

1. Jeesuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen merkitys 1 Piet:n mukaan.

2. 1 Piet:n opetus armosta

3. Mitä 1 Piet opettaa kärsimyksistä uskovan elämässä?

4. Miten 1 Piet:ssä ratkaistaan se jännitys, että toisalta uskovan tulee olla pyhä vaelluksessaan ja

samaan aikaan hän on todellisuuDessa kuitenkin syntinen?

TOINEN PIETARIN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Mistä 2 Piet:n ilmauksesta on tullut ortodoksisten luostarien hurskauselämän keskeinen symboli?

2. Mitä 2 Piet sanoo Paavalin kirjeistä?

3. Mikä on pyhityskilvoituksen tavoite 2 Piet:n mukaan?

4. Mikä jouduttaa Kristuksen toista tulemista?

Työtehtävä

1. Mistä väärät opit tulevat ja mikä on niiden pääsisältö?

2. Millä tavoin 2 Piet:ssä torjutaan pilkka siitä, että Herran tulo on viivästynyt? Miten kristityn on

valmistauduttava Herran tuloon?

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Minkä sisältöinen harhaoppi oli levinnyt kirjeen vastaanottajien keskuuteen?

2. Millä nimellä ensimmäisessä jakeessa kutsutaan Jeesusta?

3. Miten kuuluu 1 Joh 1:9?

4. Missä kohtaa Johannes selvästi opettaa, että Jeesus on todellinen Jumala?

5. Mikä on kirjeen keskeisin ilmoitustotuus Jumalasta?

6. Missä näemme Jumalan rakkauden?

7. Miltä pohjalta voimme rakastaa toisia 1 Joh:n mukaan?

8. Millainen ihminen on antikristus?

Työtehtäviä

1. Johanneksen todistus Jeesuksesta

1. Mitä 1 Joh:n opettaa synnistä? Miten se on ymmärrettävä?

2. Miten erotamme henget?

TOINEN JOHANNEKSEN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Millä nimellä kirjeen vastaanottajaa puhutellaan ja mitä se tarkoittaa?

2. Mitä tarkoittaa totuus ja rakkaus tässä kirjeessä?

3. Miten tulee suhtautua harhaopettajiin?

KOLMAS JOHANNEKSEN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Miten tulee tukea lähetystyöntekijöitä?

2. Millaisena Johannes näkee Diotrefeen toiminnan seurakunnan johtajana?

JUUDAKSEN KIRJE
Testaa tietosi.

1. Kuka oli kirjeen kirjoittaja Juudas?

2. Mitä Jumalalle kuuluvaa nimitystä Juuda käyttää Jeesuksesta?

3. Mainitse Juudaan varoittamien eksyttäjien tuntomerkkejä?

4. Mikä on uskomme pyhin perusta Juudaksen kirjeessä?

JOHANNEKSEN ILMESTYS
Testaa tietosi.

1. Koska Ilm on kirjoitettu?

2. Mikä oli alkukirkossa kristillisen toivon keskeinen sisältö?

3. Mistä pohjimmiltaan lopputapahtumissa on kysymys?

4. Miten Ilm on sidoksissa VT:in?

5. Mitkä ovat kaksi perustavasti erilaista Ilm:n tulkintamallia?

6. Kuka on kirjan keskushenkilö?

7. Miten Jeesus Jumalan Karitsana voittaa taistelun Ilm:n mukaan?

8. Milloin näemme, mitä Ilm:n kukin yksityiskohta todella tarkoittaa?

9. Luvun seitsemän sanoma?

Työtehtäviä

1. Ilm:n eri tulkintamallit ja miten niitä on arvioitava?

2. Miten on tulkittu kirkon historiassa opetusta tuhatvuotisesta valtakunnasta ja miten se vaikuttaa

Ilm:n ymmärtämiseen?

3. Millainen on mahdollisesti lopunajan uskonnollinen eksytys ja eksyttäjä?

4. Ilm:n opetus Karitsasta

5. Miten Ilm rohkaisee seurakuntaa?

6. Kristityn toivon luonne