Paavalin kirjeitten testit ja työtehtävät

Olavi Peltola

KIRJE ROOMALAISILLE
Testaa tietosi

1. Montako Paavalin kirjettä on UT:ssa?

2. Mitä pidetään Paavalin pääkirjeinä?

3. Mikä on Paavalin pisin kirje?

4. Mikä on UT:n pääsanoma?

5. Mikä oli Room:n kirjoittamisen tarkoitus?

6. Mitä sisältää Paavalin julistama evankeliumi?

7. Missä on Jumalan voima?

8. Mitä tarkoittaa Room:ssä sanonta Jumalan vanhurskaus?

9. Miten on ymmärrettävä Jumalan viha?

10. Mitkä ovat Paavalin käyttämät kolme kuvaa vanhurskauttamisesta?

11. Room 4:5:n ydinsanat

12. Vapauttaako armo tekemään syntiä?

13. Mitä on Hengen mukaan eläminen?

14. Mitä on lihan mukaan eläminen?

15. Mitä sisältää Room 8:28?

16. Milloin koko Israel on pelastuva?

17. Millainen on kristityn suhde esivaltaan?

14. Mikä oli Paavalin lähetystyössä hänen erityinen

kutsumuksensa?

Työtehtäviä

1. Paavalin opetus synnistä Room 1-3:n mukaan.

2. Vanhurskauttaminen Kristuksen tähden.

3. Usko Room 4:n mukaan.

5. Pyhitys Room 5:n alun mukaan.

6. Uskovan syntisyys Room:n 6-7:n mukaan.

7. Mikä mielestäsi on tärkeintä Room 8:n opetuksessa uskovasta?

8. Paavalin opetus juutalaisuudesta Room 9-11 mukaan.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE
Testaa tietosi

1. Kuinka paljon Korinttissa oli asukkaita?

2. Milloin Paavali tuli ensimmäisen kerran Korinttiin ja milloin kirjoitti 1 Kor:n?

3. Mainitse joitakin asioita, joissa Korinttin seurakunnassa oli vaikeuksia.

4. Mikä on seurakunnan jäsenen tuntomerkki 1 Kor 1:n mukaan?

5. Mikä oli Paavalin neuvo uskovien keskinäisissä oikeusriidoissa?

6. Mistä löydämme vanhimman kirjallisen esityksen ehtoollisesta?

7. Mistä löydät rakkauden ylistyslaulun?

8. Mistä löydät meille säilyneen vanhimman uskontunnustuksen ja mitä se sisältää?

9. Mitä tapahtuu kristilliselle uskolle, jos kiistetään kuolleitten ylösnousemus?

10. Mitä merkitsee arameankielinen sana Maranata?

Työtehtäviä

1. Millä tavoin 1 Kor:tä hallitsee Jeesuksen Kristuksen persoona?

2. Paavalin opetus avioliitosta ja naimattomuudesta 1 Kor:ssa.

3. Millä tavoin Paavali kehottaa olemaan varovainen vaelluksessa?

4. Henkilahjojen luonne ja merkitys 1 Kor:n mukaan.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE
Testaa tietosi

1. Mitkä ovat 2 Kor:n sisällön kolme pääaihetta?

2. Mikä on alkuseurakunnan keskeinen uskontunnustus?

3. Mikä Paavalia lohdutti kärsimysten keskellä 2 Kor:n mukaan?

4. Mitä tarkoittaa se, että Jumalan aina kuljettaa uskovia voittosaatossa?

5. Mikä on Paavalin mukaan juutalaisten sydämen päällä oleva peite vanhan liiton kirjoituksia

luettaessa?

6. Mihin Paavali vetosi kutsuessaan seurakuntaa keräämään varoja Jerusalemin köyhille?

7. Mikä oli Paavalin kärsimysten tien ehkä kipein kokemus?

 

Työtehtäviä

1. Millainen on kristityn kirkkauden toivo?

2. Sanoma sovituksesta 2 Kor:n mukaan.

3. Millaisena Korinttin uudet opettajat näkivät oikean sananjulistajan?

4. Mitä syytöksiä Paavalia kohti suunnattiin 2 Kor:n mukaan ja miten Paavali puolustautui?

5. Paavalin kamppailu pistimestä lihassaan.

KIRJE GALATALAISILLE
Testaa tietosi

1. Koska Gal on kirjoitettu?

2. Kenellä on arvovalta Jumalan seurakunnassa?

3. Miksi yksin evankeliumi riittää pelastumiseen?

4. Mikä on Raamatussa olevan lain tarkoitus?

5. Mitä ovat maailman alkuvoimat?

6. Jumalan lapsen tuntomerkki Gal 4:n alun mukaan

7. Missä uskomme Kristukseen tulee näkyviin Gal 5:n mukaan?

8. Hengen hedelmän luonne

9. Mitä kirjeen lopussa olevaa arkielämän ohjetta olet tarvinnut eniten?

Työtehtäviä

1. Gal:n alussa oleva yhteenveto Paavalin julistuksen sisällöstä.

2. Selitä Gal 2:16

3. Väitteitä uskonvanhurskautta vastaan

4. Mikä lumoaa uskovan pois evankeliumista?

5. Mitä on kristityn vapaus?

6. Lihan ja Hengen välinen taistelu ja Hengessä vaeltaminen

 

KIRJE EFESOLAISILLE
Testaa tietosi

1. Mitkä ovat Paavalin ns. vankeuskirjeet?

2. Mitä tarkoittaa pyhä ja uskova Ef:ssä?

3. Mitä kuvia Ef käyttää seurakunnasta?

4. Montako vuotta perinteisen käsityksen mukaan Paavali oli vankina?

5. Millä tavoin Kristuksen ja seurakunnan välinen suhde opettaa aviopuolisoiden keskinäistä yhteyttä?

6. Mikä on Paavalin neuvo isille suhteessa lapsiin?

7. Mitä opetetaan orjan isännälle Ef:ssä?

Työtehtäviä

1. Kolmiyhteisen Jumalan salaisuus Ef:ssä

2. Kristillisen uskon kolmiosainen pelastussanoma Ef:n mukaan

3. Miltä pohjalta nousevat Ef:n kehotukset uskoville?

4. Kristityn sota-asu Ef:ssä

KIRJE FILIPPILÄISILLE
Testaa tietosi

1. Millaisessa tilanteessa Paavali kirjoitti Fil:n?

2. Montako kertaa Herran Jeesuksen Kristuksen nimi mainitaan Fil:ssä?

3. Mitä voimme pitää kirjeen teemana?

4. Armon merkitys Fil 1:n mukaan

5. Mitä se merkitsee, että kristitty on vasta matkalla?

6. Millaista kristityllä on aina lopulta edessäpäin?

7 Minkä vaikeasti opittavan elämäntaidon Paavali oli oppinut?

Työtehtäviä

1. Mitä sisältävät Fil:ssä olevat kolme voimakasta todistusta Jeesuksen Kristuksen arvosta ja

merkityksestä?

2. Mitä sisältää Fil:n kehotus iloon?

3. Mitä Kristuksen tunteminen sisältää Fil 3:n mukaan?

KIRJE KOLOSSALAISILLE
Testaa tietosi

1. Minkä sisältöiset harhaopit Paavali halusi torjua Kol:ssä?

2. Kuinka kauan Timoteus oli kirjettä kirjoitettaessa seurannut Paavali hänen matkoillaan?

3. Mitä on kasvaminen Jumalan tuntemisessa Kol:n mukaan?

4. Arkisen työelämän motiivi Kol:n mukaan

Työtehtäviä

1. Kristus-hymnin sisältö Kol 1:ssä

2. Millaisena lähetystehtävä nähdään Kol:ssä?

3. Harhaopettajien opetuksen sisältö Kol:ssa.

4. Miten ilmenee kristityn uusi elämä Kol:n mukaan?

ENSIMMÄINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE
Testaa tietosi

1. Koska 1 Tess on todennäköisesti kirjoitettu?

2. Mitä merkitsee armon ja rauhan omistaminen?

3. Mikä oli Paavalin lähetystilanteessa tapahtuvan julistuksen pääsisältö?

Työtehtäviä

1. 1 Tess:n opetus lähetystyön perusteista

2. Lähetystyöntekijän ihanne 1 Tess:ssä

3. 1 Tess:n opetus Kristuksen tulemuksesta ja uskovan vaellus ennen sitä

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE
Testaa tietosi

1. Mikä oli 2 Tess:n kirjoittamisen syy?

2. Mikä erottaa kristityt kaikista muista Jumalaan uskovista?

3. Mistä Paavali kiittää Tessalonikan seurakuntaa?

4. Miksi Paavali joutui varottamaan liian palavasta Jeesuksen tulon odotuksesta?

Työtehtäviä

1. 2 Tess:n opetus Kristuksen tulemuksesta ja sen merkeistä

2. Millä tavoin uskovat elivät kurittomasti 2 Tess:n mukaan?

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE
Testaa tietosi

1. Mitä Paavalin kirjeitä kutsutaan paimenkirjeiksi?

2. Mitä on terve oppi 1 Tim:n mukaan?

3. Milloin Jumalan lakia käytetään oikein?

4. Kuka on Raamatun mukaan maailman kaikista syntisistä suurin?

5. Paavalin opetus kristityistä naisista 1 Tim:ssä

6. Millaista harhaoppia tarkoittanee sanonta "akkojen tarut"?

Työtehtäviä

1. Paavalin neljä ylistystä 1 Tim:ssa ja niiden sanoma

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE
Testaa tietosi

1. Koska Paavali todennäköisesti mestattiin?

2. Miksi 2 Tim on kirjoitettu?

3. Mitä kolmea kuvaa Paavali käyttää Jumalan valtakunnan työntekijästä?

4. Mikä on keskeisintä Jumalan valtakunnan työntekijän elämässä 2 Tim:n mukaan?

5. Mikä antaa voiman työhön?

6. Mikä on Jumalan sanan ydin?

7. Mitä Paavali kertoo työtoveristaan Demaksesta?

Työtehtäviä

1. Mitä 2 Tim opettaa kärsimyksestä Jumalan valtakunnan työssä?

2. Miten Paavali neuvoo 2 Tim:ssa taistelemaan harhaoppeja vastaan?

KIRJE TITUKSELLE
Testaa tietosi

1. Kuka oli Titus?

2. Missä Titus teki työtä saadessaan kirjeen Paavalilta?

3. Tituksen kirjeen tavoite?

4. Mitä kreikankielisiä sanoja Tituksen kirje käyttää seurakunnan johtajista ja kaitsijoista?

Työtehtäviä

1. Millainen on ihanteellinen seurakunnan johtaja?

2. Tituksen kirjeen opetus uskomme keskeistä sisällöstä

2. Tituksen kirjeen opetus kristityn hyvistä töistä

KIRJE FILEMONILLE
Työtehtävä

1. Filemonin kirjeen hengellinen sanoma