Johdannon ja historiallisten kirjojen testit ja työtehtävät (UT)

Olavi Peltola

JOHDANTO
Testaa tietosi

1. Mihin osiin vanhan sielunhoidollisen neuvon mukaan kannattaa UT:n lukemisessa keskittyä?

2. Montako Paavalin kirjettä on UT:ssa?

4. Millä aikavälillä UT:n kertomat asiat todennäköisesti tapahtuivat?

5. Milloin Jeesus ristinnaulittiin?

6. Koska UT:n kirjakokoelma oli viimeistään nykyisen kaltainen?

7. Mitä kieliä Jeesus osasi?

8. Millainen on F.F. Brucen näkemys evankeliumien synnystä?

9. Miltä ajalta on vanhin säilynyt evankeliumin papyruskatkelma?

10. Mistä saan tietää Raamatun sanoman oikean sisällön?

11. Mitä tarkoittavat synoptiset evankeliumit?

Työtehtäviä

1. Mikä on Raamatun opiskelun tavoite?

2. Evankeliumien kerronnan historiallinen luotettavuus

3. Evankeliumien nelisointu

EVANKELIUMI MATTEUKSEN MUKAAN
Testaa tietosi

1. Millä tavoin Matteuksen evankeliumi voidaan jakaa kolmeen osaan?

2. Montako suoraa lainausta VT:sta on laskettu olevan Matt:ssa?

3. Mitä tarkoittaa suomeksi nimi Jeesus?

4. Millaisen Messiaan juutalaiset halusivat?

5. Kuka oli Bar Kokhba?

6. Paljonko Matt:ssa on Jeesuksen sanoja?

7. Millä eri tavoin on tulkittu taivasten valtakuntaa?

8. Taivasten valtakunnan kansalaisen tuntomerkit

9. Mikä on Jeesuksen elämän huipputapahtuma?

10. Missä Jeesus avoimesti ensimmäistä kertaa ilmoitti tulevasta kuolemastaan?

Työtehtäviä

1. Mikä on Jeesuksen messiaanisuuden salaisuus?

2. Vuorisaarnan tarkoitus

3. Taivaisten valtakunnan tulevaisuus Matt 24 ja 25:n mukaan

4. Miksi Jeesuksen piti kärsiä Matteuksen mukaan?

5. Jeesuksen ilmestymiset ylösnousemuksen jälkeen

6. Evankeliumien tallettamat Jeesuksen lähetyskäskyt ja niiden kunkin erityisluonne.
 

EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN
Testaa tietosi

1. Montako kohtaa Mark:ssa on sellaista, joita ei mainita muissa evankeliumeissa?

2. Mikä on Mark:n luonteenomainen piirre?

3. Montako erilaista tapahtumaa ja keskustelua Mark on tallettanut Jeesuksen elämästä?

4. Millä kolmella nimellä Markus evankeliuminsa alussa esittelee Vapahtajan ja mitä kukin nimi

tarkoittaa?

5. Mikä on Mark 7:n mukaan ihmisen syvin ja varsinainen ongelma?

6. Mitä tarkoittaa arameankielinen sana effata?

7. Kenet Jeesus paransi viimeksi?

8. Montako jaetta evankeliumeissa on ristin tapahtumista ja montako yksityiskohtaa ne sisältävät?

9. Mitä enkeli sanoi naisille haudan sisällä?

Työtehtäviä

1. Jeesuksen varsinainen tehtävä Mark 2:n mukaan.

2. Jeesuksen opetus viimeisistä tapahtumista Mark:n mukaan.

3. Mitä tapahtui ristillä kaikkien neljän evankeliumikirjan mukaan?
 

EVANKELIUMI LUUKKAAN MUKAAN
Testaa tietosi

1. Millainen historiankirjoittaja oli Luukas?

2. Jeesuksen elämän kaksi suurta ihmettä?

3. Kuka ensimmäisenä Luuk:n mukan tunnusti Jeesuksen Herraksi?

4. Minkä sanoman sisälsi enkelien viesti Betlehemissä?

5. Kuinka vanha Jeesus oli, kun Joosef perimätiedon mukaan kuoli?

6. Missä Marian väitetään kuolleen?

7. Montako Jeesuksen käyttämää sananpartta, kuvaa ja vertausta löytyy Luukkaan evankeliumista?

8. Mitä kolmea Jeesuksen lausetta voidaan pitää evankeliumin ytimenä?

9. Mikä on Jumalan maailmansuunnitelman sisältö?

10. Mikä Psalmi erityisesti auttaa eläytymään Jeesuksen kärsimykseen ristillä?

Työtehtäviä

1. Miksi Jeesus teki ihmeitä ja tunnustekoja?

2. Miten Jeesuksen vertauksia tulee tulkita? Mainitse esimerkkejä.

3. Jeesuksen opetus rukouksesta Luuk:n mukaan

4. Mikä oli Luuk:ssa Jeesuksen sanoma syntisille ja köyhille?

5. Sanoma pelastuksesta Luuk:n mukaan

6. Jeesuksen 7 sanaa ristillä ja mikä sanoma kuhunkin niistä sisältyy?

7. Jeesuksen ylösnousemuksen todisteet

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN
Testaa tietosi

1. Mitä sukua Johannes oli Jeesukselle?

2. Miltä vuodelta on vanhin löydetty Joh:n käsikirjoituksen katkelma?

3. Mitä Johannes erityisesti haluaa tuoda esiin Jeesuksesta?

4. Minkä mukaan Joh voidaan jakaa selviin osiin?

5. Minkä tavoitteen Johannes asetti evankeliuminsa kirjoittamiselle?

6. Missä kohdassa Joh:ssa sanotaan, että Isä ja Poika ovat yhtä?

7. Mitä sisältyy sanaan elämä Joh:ssa?

8. Miten usko syntyy Joh:n mukaan?

9. Missä Joh:n luvuissa käsitellään Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa?

10. Mikä oli Pilatuksen kuulustelun keskeisin asia?

Työtehtäviä

1. Selitä Johanneksen evankeliumin prologi (1:1-18). Mikä on sen keskeisin sanoma? Millaisena siinä

nähdään Jeesus? Mikä on sen mukaan Jeesuksen tehtävä?

2. Mainitse kahdeksan Jeesuksen sanaa, joissa hän käyttää itsestään nimitystä MINÄ OLEN.

Mitä voimme oppia hänestä kunkin kohdalla?

3. Mitä Joh opettaa iankaikkisesta elämästä?

4. Millä rinnakkaisilla sanonnoilla Joh:ssa usko tehdään havainnolliseksi?

5. Mainitse niitä VT:n kohtia, jotka kävivät toteen Jeesuksen uhrikuolemassa ja siihen liittyvissä

tapahtumissa.

6. Millä tavoin Joh:n mukaan opetuslapsissa syntyi usko Jeesuksen ylösnousemukseen?

APOSTOLIEN TEOT
Testaa tietosi

1. Kuinka suuri osa UT:sta on Luukkaan kirjoituksia?

2. Mihin päättyy pelastushistorian kolmas vaihe, seurakunnan aika?

3. Minä vuonna Paavali todennäköisesti kääntyi?

4. Koska oli apostolinen kokous?

5. Miloin Paavali vangittiin Jerusalemissa?

6. Missä vuodessa ollaan Apostolien tekojen lopussa?

7. Mihin huipentui apostolisen pelastussanoman sisältö?

8. Millä kahdella ihmeellä Apostolien teot alkaa?

9. Mikä hengellisen elämän ristiriita oli apostolien kokouksen takana?

10. Alkukirkon raadollisuus

11. Miten Apt:ssa erotettiin henget?

Työtehtäviä

1. Missä oli Apost:n tekojen mukaan kristittyjen todistuksen ydin?

2. Seurakunnan syntymisen ihme helluntaina

3. Henkikaste ja Hengen täyteys Apt:ssa

4. Miten ihminen saa Pyhän Hengen?