Profeetallinen kirja

Olavi Peltola

Ilmestyskirjassa katsellaan tulevaisuuteen, siihen "mitä tämän jälkeen on tapahtuva" (Ilm 4:1). Aluksi (luvut 1-3) käsitellään vastaanottajaseurakuntien ajankohtaista tilannetta, "mitä nyt on" (1:19). Sen jälken seuraavat tulevaisuuden näyt, jotka voidaan jakaa kahteen ajanjaksoon. Pääosa näyistä kuvaa tapahtumia ennen Kristuksen paluuta (luvut 4-19). Kristuksen paluu ja iankaikkisuus on edessämme luvuissa 20-22.